KİT’ler 2020’de yatırımlarını yüzdelik 17 artırdı

Kaynak ve Maliye Bakanlığı verilerine bakarak, Nezaret portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 değişik bünye oluşmak üzere toplanmış 30 kamu işletmesi bulunuyor. Güzeşte sene bütçeden Amme İktisadi İeşebbüslerine (KİT) 15,4 bilyon liralık resülmal ve 2,1 milyar lira görevlendirme bedeli doğmak için 17,5 milyar lira ödeme yapılırken KİT ’lerden bütçeye gerçekleştirilen ödemeler ise 1,9 milyar teklik ekmek, 1 bilyon liralık payı ve 2,6 bilyon lira kurumlar vergisi doğmak amacıyla mecmu 5,5 bilyon liraya ulaştı. KİT ’lerin enerjik büyüklüğü 2020 böylece bir geçmiş yıla nazaran yüzde 11,8 artarak 310,3 bilyon lirayı buldu. Brüt satışlar ise bahis konusu dönemde yüzde 4,7 artım göstererek 160,7 milyar lira olurken 2020 yılında mal-bakım satış maliyeti tıpkısı önceki yıla bakarak yüzdelik 0,3 azaldı. Bu format satışların kârlılığını müspet etkilerken KİT sisteminin 2019 yılı böylece 1,7 bilyon lira olan çevrim net zararı 2020 yılında 825,8 milyon liralık kemiksiz kâra dönüştü. Sabık yıl KİT ’lerde istihdam edilenlerin sayısı 99 bin 235 kişiye gerilerken hep istihdam gideri ayrımsız esbak yıla göre yüzdelik 17,5 artarak 15 milyar lira oldu. KİT’lerin envestisman harcaması 2020 sonu bakımından bir önceki yıla bakarak kestirmece yüzde 17,2 artarak 23,8 bilyon liraya ulaştı. Bu hacim, 2020 yılı katışık yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 0,5’ine bedel gelirken güzeşte sene sunu çok yatırımı sırasıyla 9,6 bilyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Cesamet Demiryolları Taşımacılık KAZANÇ (TCDD), 4,7 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Laedri Ortaklığı (TPAO), 3,7 milyar lirayla Türkiye Faaliyet İletim ZIYAN ETMEK (TEİAŞ), 3,3 milyar lirayla Boru Hatları ile Yer Yağı Nakil AŞ (BOTAŞ) ve 765,9 milyon lirayla Heybet Çekicilik Meydanları İşletmesi (DHMİ) gerçekleştirdi. KİT’ler 2019 yılında tahminî 7,1 bilyon teklik nema dışı meydanda verirken 2020 yılında bu hacim 2,3 milyar teklik nema dışı fazlaya dönüştü. Teşebbüslerin sektörel envestisman harcamalarında 12 milyar 202 milyon lirayla erke önceki sırayı alırken bunu 10,9 milyar lirayla iblağ, 225 milyon lirayla endüstri, 160 milyon lirayla ekincilik izleme etti. Öte yandan, bu yıl KİT yatırımlarının 43 bilyon 487 milyon 704 bin lirayı bulması bekleniyor. Amme payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lerin 2022’birlikte 61 bilyon 870 milyon 156 bin lira envestisman yapması planlanırken bu cirim 2023 üzere 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 amacıyla üstelik 63 bilyon 846 milyon 624 bin teklik adına belirlendi.
Share: