Karışık ancak içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marifetiyle yayınlanan 2020 yılına ait almanak karışık az içi hasıla verilerine bakarak bağımsız almanak gayrisafi mahdut içi hasıla 2020 yılında yüzde 1,8 artma gösterdi. Istihsal yöntemine göre akan fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir geçmiş yıla bakarak yüzdelik 16,9 artarak 5 trilyon 46 bilyon 883 milyon liraya ulaştı. Gayrisafi dar içi hasılada yeryüzü faziletkâr payı 2020 yılında yüzde 19,1 ile imalat uran aldı. İmalatı, yüzdelik 12,4 ile küresel ve harabati tecim; motorlu karaca taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 7,9 ile eriştirme ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi elverişsiz içi hasılada sunma bağan pay hanehalklarının işverenler yerine faaliyetleri amacıyla gerçekleşti. kişi başına GSYH, 2020 yılında cari fiyatlarla 60 bin 525 liralık, ÇAKER doları cinsinden 8 bin 597 dolar oldu. Para ve sigorta faaliyetleri yüzdelik 23,4, firez, tekellüm, cümbüş, tatil ve spor yüzde 16,7 ve bilgi ve iletişim yüzdelik 14,4 ile 2020 yılında bildirme çokça büyüyen sektörler oldu. Konaklama ve kayıt hizmeti faaliyetleri yüzde 35,3; hanehalklarının işverenler kendisine faaliyetleri yüzdelik 28,4, yönetsel ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde10,5 ile arz çokça küçülen sektörler oldu. Beledi hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında benzeri önceki yıl zincirlenmiş miktar endeksine bakarak yüzdelik 3,2 arttı. Beledi hanehalkı istihlak harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 56,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında sunu erdemli payı düzlük harcama grupları sırasıyla, yüzde 24,2 ile azık ve alkolsüz içecekler, yüzdelik 15,3 ile iblağ ve yüzde 15,1 ile konut, su, elektrik, gaz ve özge yakıtlar oldu. Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2020 yılında yüzdelik 15,2 olurken, katışık sabit resülmal oluşumunun payı yüzdelik 27,4 yerine gerçekleşti. Tıpkısı eski sene zincirlenmiş miktar endeksine bakarak, devletin sonuncu istihlak harcamaları yüzde 2,2 artarken, katışık sabit anamal oluşumu ise yüzdelik 7,2 arttı. Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında zincirlenmiş miktar endeksi namına yüzde 7,6 arttı, ihracatı ise yüzde 14,8 azaldı. Masraf yöntemine göre cari GSYH anne bileşenleri içerisinde toplanmış para ve hizmet ihracatının payı yüzdelik 28,7, ithalatın payı ise yüzdelik 32,5 oldu. Dirimlik yöntemiyle karışık yetersiz içi hasıla hesaplamalarına bakarak işgücü ödemeleri, 2020 yılında bir önceki yıla bakarak yüzdelik 9,6 artarken, brüt pres artığı/karma dirimlik yüzdelik 19,5 arttı. İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi melfuf derece içindeki payı 2019 yılında yüzde 34,8 iken bu celal 2020 yılında yüzde 33,1 oldu. Net işletme artığı/muhtelit gelirin payı ise 2019 yılında yüzdelik 47,4 iken 2020 yılında yüzde 49,3 oldu.