Japonya’da 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağı akseptans edildi

Japonya’da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 2022 finansal yılı şümullü 107,6 trilyon yenlik (938 bilyon dolar) bütçe taslağını onayladı. Mecliste düzenlenen oturumda, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito’nun düzenlediği kullanılmamış finansal sene taslak bütçesi akseptans edildi. Oy çokluğuyla güzeşte bütçeye, yeraltı cephede politika yürüteç Ahali için Demokratik Tümen’nin (Kokumin) de taslağı desteklediği bildirildi. Yaşlanan ülke nüfusu karşısında, bütçede 36,27 trilyon yen (314 milyar dolar) toplumsal asayiş hizmetlerine tahsis edildi.
Siber gök dahil yeni sahalara müteveccih yatırımların vadi alacağı millî savunma harcamalarına 5,40 trilyon yen (46,9 bilyon dolar) ayrılacak. Koronavirüs alın olası müdahaleler şümullü muhtemel harcamalar amacıyla ihtiyat akçesi 5 trilyon yen (43,4 bilyon dolar) kendisine kayda geçti. Vecibe ifa maliyetlerine 24,3 trilyon yen (211 bilyon dolar) ayıran hükümet, bütçenin finansmanı amacıyla 36,9 trilyon yen (320 milyar dolar) bakir arbitraj ihracı planlıyor.
Share: