Itimat borcuna alın aylık kesintisine yargıdan tağyir kararı

Ankara’da, kamu kurumu çalışanı M.Ö., bankadan çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince vezneci da yürütme takibi başlatıp, yatan maaşından 4’te 1 oranında boşluk yaptı. M.Ö., Ankara Batı 1’inci Mütemmim Mahkemesi’nde sevgili açtı. Duruşma, tüketici M.Ö.’yü essah bularak, kesilen paranın iadesine değişmeyen verdi. Amme kurumunda müteharrik M.Ö., ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka tarafından yürütme takibi başlatıldı ve sözleşmeden doğan değiş mahsup hakkı öne sürülerek, maaşından 4’te 1 oranında ara yapıldı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici eliyle Bitiren Hakem Heyeti’ne başvurdu. Dilekçede, yürütme takibinin sonucu beklenmeden maaşa umum koyulmasının, ünsiyet devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan cebren aldığı doğacak sürüldü. Tüketici Jüri ise bankayı dürüst bularak, itirazı reddetti. Avukat Bilen, bunun üstüne ‘İcra İflas Kanunu ’nun ilişik maddeleri ve Yargıtay 11 ’inci Ünsiyet Dairesi ’nin daha evvel bu cins uyuşmazlıklara ait kararlarına atıfta bulunarak, Ankara Garp 1 ’inci Bitiren Mahkemesi ’nde sav açtı. Bilen, dava dilekçesinde, müvekkilinin onayı olmadan bankanın, maaşın 4’te 1’ine el koyduğuna dikkat çekti. Bankanın, itilaf imzalarken müvekkiline maddeleri yeteri büyüklüğünde anlatmadığı, kredi sözleşmesinin ait hükümlerinin bu nedenle nakız edilmesi gerektiği belirtildi. Duruşma bile Ankara Kesim Adalet Mahkemesi 3 ’üncü Ünsiyet Dairesi’nin eş davada verdiği kararı örnek göstererek, davayı reddetti. Kararla bankanın ilişkin sözleşmeden doğan varyasyon mahsup hakkını kullanmasının yasal olduğuna hükmedildi. Avukat Bilen, davanın reddedilmesi konusunda, ‘Türk Düyun Kanunu ’nun değişim hükümlerini düzenleyen ve ‘alacaklının rızasıyla varyasyon edilebilir alacaklar’ antetli 143 ’üncü maddesi ile Yargıtay Ünsiyet Genel Oturmuş ’nun kararlarını gerekçe göstererek, karara yine itiraz etti. Bu misil davayı akseptans fail mahkeme, anlık sonucunda, önceleri imzalanan sözleşmeyle bankaya hakeza benzeri yetkinin verilmesinin ‘İcra İflas Kanunu’na uymaz olacağı ve adalet kontrol yollarına güveni sarsacağı gerekçesiyle tüketiciyi yakınlarında buldu. Mahkeme kararında, kesilen paranın iadesi ile Bitiren Yargıcılar Kurulu kararının iptaline karar verildi. Laf ile ilgilendiren vukuf veren avukat Bilici, yürütme yetkisinin vakit kaybetmeden icra dairelerine ilgili olduğunu belirterek, “Bu şekilde birçok sevimli mağdur ediliyor. Bitiren Hakem Heyeti aklık ayrımsız inceleme yapmadan itirazımızı reddetti. Tığ ret kararının iptali üzere mahkemeye gittik. Murafaa, ara sıra Havza Adliye Mahkemesi ve yerel mahkeme kararlarını yaşıt göstererek davayı kabul etmedi. Bunun üzerine tığ Yargıtay Ülfet Umumi Kurulu ’nun 2020 ’bile bu konuda aldığı tıpkı kararı mahkemeye sunarak, itiraz ettik. Murafaa bu defa itirazımızı muhik bularak yeniden entelekt kararı verdi. Müdrike sonunda da nahak yere bire bir şekilde yapılan kesintinin iadesine karar verildi. Yerel mahkemenin verdiği kararlarla kıygın edilen tüketiciler, bu işin peşine düşerlerse haklarına kavuşurlar.” dedi.
Share: