İthal otomobilde paralel ithalata cebin eskimemiş çalışmalar

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “paralel dış alım” yerine bildik, distribütörler haricindeki ithalatçılar vasıtasıyla gerçekleştirilen vesile ithalatında değer tespitinin akla yatkın yapılması üzere önlem algı. Alınacak önlemlerle aracın aksesuar, tesisat ve özelliklerine bakarak gümrük kıymetinin doğru belirlenmesi sağlanacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa vasıl iddialar üstüne koşut şalter ithalatıyla ilişik harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin akıllıca tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı. Edinilen bilgilere bakarak, Vekâlet eliyle konuya ilişkin, “distribütörler haricindeki ithalatçılar eliyle gerçekleştirilen açkı ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri” mevzulu tıpkı tamim yayımlandı. Bakanlığa anlamaklık eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar yoluyla gerçekleştirilen miftah ithalatında karşılık tespiti üzerine güçlük yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilişkin kişilerin, idarenin talebi konusunda belirlenen süreler ortamında vacip bütün belge ve bilgileri yüklemek ve rastgele makule yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.bahis konusu vesile ithalatında uyulacak kavait şöyle sıralandı: “- İthale bahis aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan realizasyon edilecek sözleşmeler incelenerek belirleme edilecek. – Bildirme edilen gümrük kıymetinin cins yahut doğruluğu üzerine akla yatkın ikircik oluşması halinde, denk belirleme yöntemleri ile denk araştırması ve incelemesine ilişkin kendisine Gümrük Kanunu ve sekunder düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve vesaik istenilerek iş yapılacak. – İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden gerçekleştirme edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgilendiren mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi namına dikkate alınacak. – Araca ilişik, ihraç ülkesi gümrük idaresi vasıtasıyla planlı ihracat beyannamesinin ve aracın önce satışında üreticisi tarafından planlı faturanın musaddak örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu konu taharri edilecek. söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin taharri ve/yahut taharri işlemleri tamamlanmayacak.” Veri kartı (teknik vasıflar kartı) olan markalar üzere bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye bakarak, özge uyulacak kavait şöyle: “- Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’nde tamlanan hususlara makul olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, çevirgeç üstünde bulunan arttırma donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin vadi alıp almadığı kontrol edilecek. – Eşyanın etüt yahut kontrolü yapılırken, komütatör üzerinde standart ve/yahut ilave ne donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, ölçün donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği hele incelenecek. – Bildirme edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta mevcut donanım ve aksesuarların tespiti için seçkin halükarda, ilişik markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası asıl alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda vukuf istenilecek.
Share: