Isı sayaçları servisi hizmeti şartları gene düzenlendi

​​​​​​​Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı’nın, Isı Sayaçları Tetkik Yönetmeliği’nde Mübayenet Yapılmasına Dayalı Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Buna bakarak, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden denklik sertifikası şartı aranmayacak. Elan geçmiş bu müddet 3 yıl adına belirlenmişti. Ancak bu yaşama ve kuruluşların müracaat esnasında tıpkısı standardın ilişkin maddelerine uygunluğuna dayalı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) aracılığıyla planlı raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek. söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu üstelik 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.
Share: