İş dünyası Z kuşağı ile dönüşecek

Ayrıksı kuşaklardan ayrımlı beklentilere ve öğrenme biçimlerine ehil olan Z kuşağı, sayısal süreçlere da serencam merhale bilge olmalarıyla şirketlerin çabuk dönüşümünde heybetli derecede söz sahibi. İş dünyasının Z kuşağı ile aksiyon birliğini ve bunun sonucundaki iri değişimini değerlendiren Iye Tendürüst İş İnsanları Derneği (EGİAD), yıpranmamış zürriyet üyeleri üzere konuyu adese altına aldı. Ocak yapıları, kültürel değerlere bakış açıları, bitiren profili ve aksiyon hayatıyla; Z kuşağı ana başlıkları EGİAD ’ın gündeminde saha aldı. Değişimin yeryüzü çetin olduğu alanlardan biri kendisine ayrımlı araştırmalara konu olan gelişim dünyası demin bile Z kuşağının şümul alanında bulunuyor. Günümüzde çalışanların yüzde 20 ’sini oluşturan Z kuşağının (1998-2016 yılları arasında doğanlar) ati yüzyılın yöneticisi, çalışanı ve üreten kesimini oluşturacağı göz uğrunda bulundurulduğunda Z kuşağını çakmak profesyonellik açısından büyük önem taşımakta. Toplantının açım konuşmasını fail EGİAD Umumi Heyet Başkanı Yiğit Avni Yelkenbiçer, birbirinden birçok konuda ayrışan X, Y ve Z kuşaklarının benzeri arada çalışmalarının günümüz şirketleri için kocaman olduğunu belirterek, “Rastgele kuşağın karakterleri, hayattan beklentileri ve önceliklerinin ayrımlı olması gelişim disiplinlerini dahi yansıyor. Tıpkı arada çalışan ve birbirlerinden çokça molekül öğrenen bu kuşaklar gelişim hayatının akışını ve geleceğini üstelik değiştirebilecek kabilinden gözüküyor. Kuşakların gelişim hayatı ile ilgili fikirleri bu sebeple büyük önem taşıyor. Gayrı kuşakların tersine mütemmim değil üstelik yetiştirici olmayı talip Z kuşağı tıpkı hareket seçerken kendilerine sunulanı açmak namına kendi içeriklerini oluşturmak ve arz etmek istiyor.” dedi. Yapılan tıpkı araştırmaya da dikkat çekici Yelkenbiçer şöyle konuştu: “Z kuşağı, teknolojiyle doğan bir zürriyet olduğundan genel ağ kuşağı, uygulayım bilimi yerlisi, sayısal göçmenler kadar kavramlarla bile anlatım ediliyor. Yazılım hileleri, sayısal platformlar, içtimai medya, tabletler kabilinden teknolojik semboller Z kuşağını öne çıkarıyor. Z kuşağı özgürlükleriyle biliniyor. Özgüveni yüksek Z kuşağı toplumsallaşmadan tezayüt bireyselleşmeyi önemsiyor ve kurallara mecbur kalmaktan hoşlanmıyor. ‘Tek madde gayrimümkün değildir ’ sloganını hayat felsefesi yerine benimseyen Z kuşağının yüzde 60 ’ı dünyayı değiştirmeyi fon ediyor. Hızlı ve çözümlemeli düşünme yöntemleri ile ilgi çekiyor. Z kuşağı yegâne tuşla istediği bilgiye ulaşabiliyor veya kilometrelerce uzağındaki biriyle palas iletişime geçebiliyor.” Prof. Dr. Kaynak Sürel Özer ise, ağızsız gömlek, çağa patlaması kuşağı, X, Y, Z kuşaklarını ince adına irdeleyerek, “2000 sorasında doğan bu torunlar dünyanın apayrı durumunda doğmuş bambaşka ülkelerdeki insanlarla eş özellikler göstermektedir. Asosyal deniliyor ama esasen esosyaller, bu ebat onları hangi efsus ki yalnızlaştırıyor. Dijital okuryazarlık ve dijital becerilerini yükseltmek bu kuşak için önem yapılanma etmekte. Geleneksel ayrımsız kariyer başarısı onlar üzere yeterli değil. Bu kuşakta dünyayı etkilemek ve dünyayı değişmek arzusu bulunmakta. Z kuşağının farklı ayar yargıları var, henüz sadeler. Doğaya, çevreye, hayvanlara cebin henüz duyarlılar.” diyerek konuştu.
Share: