İOKBS başvuru ve imtihan tarihleri 2022: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi zaman başlıyor?

Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) yoluyla düzenlenen İlköğretim ve Lise Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) üzere hoşgörüsüz tadat bitmeme ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı referans ve sınav tarihleri, binlerce önce ve ortaöğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Maddi durumu elverişsiz olan başarılı öğrencilerin iştirak sağladığı imtihan, bu yıl ne tarihte yapılacak araştırılıyor. 2022 İOKBS başvuru ve imtihan tarihleri, MEB yoluyla yayınlanan kılavuz ile gelişigüzel galiba oldu. Olur İOKBS başvuruları ne ahit başlıyor, referans elbette yapılır? İOKBS bursluluk sınavı hangi ahit? İşte 2022 MEB İOKBS bursluluk sınavı müracaat ve imtihan tarihleri… MEB tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile ortaöğretim tedbir sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar üzere düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacak. Imtihan sonuçları ise 23 Ilkgüz 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://www.meb.gov.tr internet sitesinden online namına yayınlanacak. Takvim doğrultusunda adaylar, İOKBS başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri ortada gerçekleştirecek. Müracaat şartlarını haiz öğrencilerin müracaatı, ekol müdürlüğünce dizge üzerinden onaylanacak. Öğrenciler “İOKBS Müracaat ve Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilişkin mevzuata,https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı görünmek, b. Mevzuatta tamlanan anahtar ve kabul şartlarını germek, c. Ortaokullar, mortocu hatip ortaokulları yahut özel eğitim bilimi ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile lise kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında mektepli başlamak, ç. İlköğretim ve lise okullarında, sınavın yapıldığı ibret yılında meslek değiştirmeyaptırımı/cezası almamış tutmak, d.Ailenin 2021 senesi yıllık dirimsel toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı üzere tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesigerekir. Familya gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği cümle gelirleri temel alınacaktır. Öğrencinin; a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata yahut tezat varsa, b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, c. Başvurusu için mukteza vukuf ve vesaik yekpare namına meslek müdürlüğüne teslimedilmemişse, ç. Yurt dışında e-Meslek sistemine mukayyet sıfır okullarda öğrenim gördüğü hâlde, MillîEğitim Bakanlığı Akreditasyon Yönetmeliği’hangi akıllıca belge düzenlenmemişse,başvurusu asılsız sayılır..
Share: