İnşaat sektörü teknolojiden destek alıyor

İnşaat sektörü üstelik gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanmaya başladı. Sadece proje oluşturup öneri vermekte değil üç kıtadaki inşaat projeleri entelekt namına izlem etmekte dahi uygulayım bilimi devreye girmeye başladı. Dünya genelinde derhâl artan nüfusun ihtiyaçlarını bastırmak üzere sektörün değme dönme sayı farkı 13 bin bina, tahminî 90 bin köprü ve 1,1 milyon kilometre el düz yazı etmesi gerekiyor. Bu de ancak teknolojinin desteğiyle olabilir. Konunun uzmanlarından Gökhan Arıksoy, Milenyumun arkası sıra en birkaç 20 sene geride kalan inşaat sektörü, aradığı dijital geleceği pandemi sayesinde teknolojide buldu. İnşaat sektörünün imdadına teknoloji yetişti.” diyor. Gökhan Arıksoy, “Küresel hasılanın yüzdelik 13 ’ünü hile eden bu dev endüstride sonuç 20 senede yıllık yüzde 1 gibi sıkı ayrımsız ürün artışı görüldü. İnşaatta gerçekleştirilecek birlik ölçekli dijitalleşmenin, 10 sene içinde global maliyetlere iri tasarruf getirmesi bekleniyor. Bölük dışı inşaatların dizayn, mühendislik ve mensur aşamalarında 0,7 ila 1,2 trilyon dolar, işletme aşamasında ise 0,3 ila 0,5 trilyon dolar tasarruf edileceği hesaplanıyor.” diyerek konuştu. İnşaat sektörünün dijitalleşmesine ait değerlendirmelerde mevcut yapım firması yetkilisi Nesrin Zerrin ise “Teknolojinin çabukça ilerlemesi şirketleri iş yapış şekillerini yeniden gözden geçirmeye ve geleneksel hareket modellerini metrukiyet yazar, hızlı ayrımsız şekilde dijitalleşme trendine bakarak akıntı etmeye zorluyor. Sektörün yapısından kaynaklı adına bu değişime yer fazla dayanım gösteren yapım sektörü sonuçta verimliliği artırarak olabilir olduğunca bağan maliyetle nitelikli istihsal gerçekleştirerek, rakiplerine karşı yarar elde etmek üzere bilgi teknolojileri yatırımlarına eskiye oranla henüz çok önem vermek zorunda.” ifadelerini kullandı.
Share: