İlkokullarda Yetiştirme Programı: İYEP nedir? 2021/22 MEB İYEP takvimi

Bir Nice ebeveyn İYEP hangi gelmek sorusunu nikbet ediyor. 2018-2019 terbiye öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren yemeden içmeden 3. sınıflara uygulanacaktır. İlkokul 3 ve 4. sınıflarına bitmeme eden, Türkçe ve matematik derslerinde İlkokullardaki sıra programı üzerinden üstünlük edinemeyen öğrenciler için benzeri evolüsyon programı olan İYEP takvimi MEB eliyle duyuruldu. Peki İYEP nedir, kimler başvurabilir? İYEP’in amacı nedir? İşte zaaf edilenler… İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ilkokulların 3. sınıflarına bitmeme eden, esbak eğitim bilimi – talim yılları zarfında muhtelif nedenlerle Türkçe dersi talim programındaki asıl beceriler ile hesap dersi tedrisat programındaki öğrenme alanlarında meydan düzlük ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları tam düzeyde edinemeyen öğrencilerin kusurlu öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda bile desteklenmesini amaçlayan bire bir tedarik programıdır. İYEP’e yürek edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri vasıtasıyla teşrinievvel ayının 2. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA’nın uygulanması ve değerlendirilmesinde hoca yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA ’evet öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kişi derslik öğretmeni yoluyla e-Ekol Dalavere Vukuf Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Ekol Dümen Vukuf Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle alay malay programa içeri edilen mektepli listesi, ekol yönetimi vasıtasıyla alınır. İlkokulların 3. sınıflarına devam yazar hususi eğitime gerekseme duymayan öğrencilerden; Program kapsamında belirlenen kazanımları tam düzeyde edinemeyen öğrenciler, Mülteci, göçmen, göçkün ve nısıf göçebe ailelerin çocukları, Eğreti dulda altındaki füru, Sezonluk tarım işçilerinin çocukları üzere dezavantajlı öğrenciler İYEP ’in garaz kitlesini oluşturmaktadır. Yetiştirme Programına ilişik hisse senedi ve işlemlerin; aplikasyon usul ve esaslarını tespit etmek üzere hazırlanan deste (b) yönerge ve Ek’te yer düzlük “2021-2022 Eğitim Tedrisat Yılı Izahlı İYEP Uygulama Takvimi” doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Share: