İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı devam edecek

İl ve ilçe içtimai yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılacağı ve dağıtımın detayları anlaşılan oldu. İhtiyaç Sahibi Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’da yayınlanarak 1 Ocak’tan sohbet etmek üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, her ülke ve ilçede dağıtımı yapılacak hep kömür miktarı, diyar/kaymakamlık bazında tespit edilen familya başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak eksikli familya sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ilişkin tevzi miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin istinas ihtiyacının karşılanması dışında temas tasarrufa bahis edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak. Karar kapsamında 2022’birlikte vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere direkt yapılacak kömür sevkiyatları, Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenecek kriterlere bakarak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) umumi müdürlükleri vasıtasıyla belirlenen izlence dahilinde gerçekleştirilecek. TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen konfirmasyon noktalarıyla belirlenen ailelere direkt gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek aktarım vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek. Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ’nin değişmeyen kapsamında dağıtacağı kömür rüçhan olarak özlük işlettiği sahalardan temin edilecek. TCDD Transport ATLATMAK ile taşınacak kömüre bu bünye yoluyla evleviyet verilirken TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık YEMEK ortada evleviyet ve taşıma üzerine protokol yapılacak. Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Yol ve Makara Teşkilatı ZIYAN ETMEK (PTT) vasıtasıyla taşınacak kısmına ilgili de TKİ ve TTK ile PTT ortada, kömürün vakıflara yahut vakıflarca belirlenen ailelere aracısız teslimi konusunda tören düzeni imzalanacak. Kömür tesliminden doğan alacak ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK yoluyla ödenecek. Vakıflarca belirlenecek eksikli ailelere direkt iletilecek kömür bedeline ilişik faturalar, ailenin durma ettiği ilçede kâin mangiz adına kesilecek. PTT yoluyla ailelerin adreslerine direkt iletilecek kömürün dağıtımına ilişkin munzam ücrete ilgili fatura TKİ yahut TTK yerine düzenlenecek.
Share: