Idrak yapılandırmasında 31 Ağustos hatırlatması

Diyarbakır Algı Dairesi Başkanlığı, “Bazı Alacakların Baştan Yapılandırılması ile Bazen Kanunlarda Fark Yapılmasına İlişkin 7326 Az Kanun”un, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Ceride ’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu fırsatın kaçırılmaması uyarısında bulunuldu. Diyarbakır Kazanç Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, bahis konusu Yasa ile mükelleflere sağlanan imkanlarla ait açıklamalarda bulundu. Ödenmemiş alacak ve değişik borçlar ile bunlara ilişkin gecikme zamları ve faizleri adına Yetersiz İçi Yetiştirici Karşılık Endeksi güncelleme yapılacağını tamlayan Yaşar, laf ile ilişkin bilgilendirmelerini, “Başlangıçta ödemelerde Mikro İçi Yetiştirici Kıymet Endeksi tutarından yüzdelik 90 tenzilat, Gidiş Geliş mal cezaları ve özge yönetsel servet cezaları asıllarında yüzde 25 indirim, taksitli ifa seçeneği tercih edilmesi halinde önce taksitin süresinde ödenmesi gibi ikinci taksit ödeme süresi zarfında anlayışsız mütezayit taksitlerin tamamının ödenmesi halinde Elverişsiz İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarından yüzdelik 50 iskonto, trafik mal cezaları ve farklı idari dünyalık cezaları asıllarında yüzdelik 12,5 indirim, bu imkanlardan feyizlenmek üzere sonuç bölüm 31 Ağustos 2021 tarihidir. Vatandaşlarımıza çok balaban ödeme ve taksit imkanları sağlayan kanundan faydalanmalarını ve başvurularını serencam güne bırakmamaları iri ehemmiyet genişlik etmektedir.” şeklinde aktardı. Yaşar, başvuruların, rüşvet dairesine gelmeye lüzum kalmadan, Dirimsel İdaresi Başkanlığı internet adresi yahut e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine yönelerek, yapılabileceğini bildirdi.