Husus konu Türkiye ’nin 5 yıllık Ulusal Sentetik Zeka Stratejisi

Akıbet zamanlarda hayatımızın tıpkı parçası haline gelen bireşimli zeka teknolojileri, çabukça alelacele rastgele alanda kullanılmaya başlandı. Bir Nice mevki, kişi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, sektördeki konkur sonuç yıllarda oldukça kızıştı. Türkiye, bileşimli zeka alanındaki stratejisini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığı yoluyla hazırlanan Türkiye’nin evvel Ulusal Sentetik Zeka Stratejisi tanıtıldı. 6 önemli öncelik etrafında tasarlanan, 24 erek ve 119 tedbirin bulunduğu Takip Belgesi’nin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Sayısal Transformasyon Ofisi Başkanı Ali Taha Antrenör marifetiyle açıklandı. Oluşturulan planın anne hatlarını belirleyen 6 ana bap, başlıca Türkiye ’nin yapay zeka alanındaki girişimlerini desteklemeyi ve bu alandaki uluslararası iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte 6 Önemli evleviyet maddesi: (YZ: Bireşimli Zeka) Meram 1.1. YZ uzmanı istihdamı, sektörel ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda, artırılacaktır.Tasavvur 1.3. YZ alanında önlisans, lisans ve lisansüstü yetişek alan mektepli sayısı ve niteliği artırılacaktır. Kasıt 1.4. Yükseköğretim öncesi gençlerin bandaj, yetenek ve mizaçları doğrultusunda, yetişek düzeylerine uygun şekilde algoritmik düşünme, kodlama ve YZ uygulamalı eğitimi almaları sağlanacaktır. Mustafa Varank: 2025’te sentetik zeka alanındaki istihdam bildirme birkaç 50 bine ulaşacak video Gaye 2.1. YZ teknolojileri ihya ve aplikasyon alanlarındaki kamu destekleri artırılacak, buna ait izleme ve değerlendirme mekanizmaları etkinleştirilecektir. Garaz 2.2. Ibdai YZ işaret, hizmet ve uygulamalarını geliştiren girişim sayısı ve niteliği artırılacaktır. Tasavvur 2.3. YZ odaklı aşama sermayesi fonları etkinleştirilecek ve hacmi büyütülecektir. Tasavvur 2.4. YZ alanında istikbal düzem Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülebileceği kümelenmeler ile yenilik ve mükemmellik merkezleri teşkil edilecektir. Meram 3.1. YZ çalışmalarında faziletli başarımlı donanımlara ihtiyaç duyan araştırman ve girişimlere paylaşımlı erişim imkanları sağlanacaktır.Murat 3.3. Çıplak veri paylaşımı yaygınlaştırılacaktır. Garaz 3.4. YZ ve gelecek analitik araştırmalarında kullanılacak verilerin emin şekilde paylaşımına yönelik ayrımsız veri yönetişim mekanizması kurulacaktır Misyon 4.1. Etik Bilimi ve türel senaryolarının test edilmesi ve tartışılabilmesi üzere acara ve etraflıca bire bir yasal oryantasyon süreci işletilecektir. Murat 4.2. YZ çalışmalarında güvenilirliği tavlandırmak üzere bitaraflık, bilim mahremiyeti ve etik değerler denetimi ile algoritmik adisyon verebilirliği kolaylaştıracak yönetişim mekanizması hayata geçirilecektir. Uğur 4.3. YZ teknolojilerinin ve sistemlerinin sosyoekonomik yapıya etkileri ve riskleri konusunda bilimsel tetkikat ve farkındalık düzeyi artırılacaktır. Maksat 4.4. YZ alanındaki gelişmelerin sosyoekonomik bina üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için bilgi kapasitesi iyileştirilecektir. Uğur 5.1. Global haber yönetişimi, inanılır ve mesul YZ çalışmalarına hareketli ortaklık sağlanacaktır. Hedef 5.2. Avrupa Birliği’nin haddinden fazla yıllı mali çerçeveleri öncelikli oluşmak üzere, sınır ötesi çağrılı alan projelerine ortaklık sağlanacaktır.Alanda öncü kuruluşlar ve ciddi açıdan öncelikli ülkeler ile arsıulusal düzeyde ortak proje ve iş birliği faaliyetleri yürütülecektir Murat 6.1. CBDDO marifetiyle, amme kurumlarında YZ ve ileri çözümlemeli çalışmalarını çurlatmak üzere Amme YZ Ekosistemi ve beceri altyapısı oluşturulacaktır. Meram 6.2. Kamu kurumlarında YZ teknolojilerinin deli dolu kullanımına müteveccih yapısal ve yetkinlik dönüşümü hızlandırılacaktır. Murat 6.3. TÜBİTAK Sentetik Anlak Enstitüsü, YZ ekosisteminin gelişmesinde hızlandırıcı fiyaka katılmamak amacıyla; sektörleri ve araştırı alanlarını yatay yerine kesecek şekilde yapılandırılacaktır. Gaye 6.4. Sektörel aplikasyon alanlarına odaklı, deneyim paylaşımını önceliklendiren ve umum paydaşlara berrak çalışmalar yürütülecektir. Kasıt 6.5. Yıpranmamış meslekler birlikte göz önüne alınarak, sektörel hareket birlikleri ile bulunan işgücüne yönelik eğitim ve onaylama programları yürütülüp uyumu hızlandırılacaktır. Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanı Mustafa Varank, konuyla ait kendisine, “Bileşimli Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi henüz de etkinleştireceğiz ve bu alanda dahi yıpranmamış ‘unicorn’lar çıkaracağız.2025’te sentetik zeka alanındaki istihdamın en beş altı 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli âdem kaynağının yetişmesi için haddinden fazla makro tedbirler belirledik.” açıklamasını yaptı. Millî Bireşimli Zeka Stratejisi ile 2025’e büyüklüğünde gerçekleşmesi planlanan hedefler ise şöyle:
Bireşimli zekanın günümüzde sunma koca kullanıldığı madun aplikasyon alanları şu şekilde: Makine öğrenmesi: Haber kümelerinden öğrenebilen ve devir zarfında henüz fazla bilgi ile performansı iyileştirilebilen algoritmalara dayalı sistemlerdir. Sentetik asap ağları: Genellikle değme göreve saf kurallarla programlanmadan, verinin özelliklerinden faydalanarak görevi gerçekleştirmeyi öğrenen yapılardır. Derin öğrenme: Biyolojik beynin çalışma şeklini çokça daha basitleştirerek modellemeyi amaçlayan, patadak haddinden fazla paralel iş katmanına topluluk ağdalanmış istatistiki modellere ve algoritmalara raci, YZ ’nin daha hususi bire bir alt alanıdır. Koyu öğrenmede yalnız başına öğrenmenin sağlanabilmesi için büyük olgun kümelerine ve hararetli muamele birimlerine ihtiyaç duyulması dolayısıyla son 20 yılda muvaffakiyetli sonuçlar üretilmeye başlanmıştır.4 Eksenler altında 10 alt göstergeden oluşan tıpkı analizin yapıldığı çalışmada, ülkemiz 172 ülke içerisinde 67 ’nci sırada meydan aldı. “Mesul YZ” ast-endeksinde birlikte ülkemiz; 34 büyüklük içerisinde 31 ’inci oldu. Boyutlara bakarak ülkemizin aldığı puanlar şu şekilde:   104 sayfadan oluşan Millî Sentetik Zeka Stratejisi’nin tamamına yayılmak üzere tıklayın.
.
Share: