Helal belgesiyle ihracat yapacaklara bindi veriliyor

Türkiye’nin de üyesi olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT/OIC) ilişkin namına fariza eden İslam Ülkeleri Standartlar ve Ölçü Bilimi Enstitüsü (SMIIC) yoluyla yayınlanan ve uyumlaştırılarak milli ölçün haline getirilen OIC/SMIIC standartlarına bakarak akreditasyon hizmeti sunan Helal Denklik Kurumu (HAK), helal belgesiyle ihracat yapacaklara destek vermeye hazırlanıyor. Helal Akreditasyon Kurumu, helal belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarını akredite ediyor. Ve bu kapsamda, DOĞRULUK yoluyla akredite edilmiş çekicilik/kuruluşlarca planlı helal belgeleri, “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”la birlikte Bakanlık eliyle verilen destekler kapsamına alındı. Değişmeyen gereğince, şirketler yoluyla, akredite edilmiş gurur ve/veya kuruluşlardan alınan yetersiz dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile küşayiş malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına müteveccih gerçekleştirilen harcamaların muayyen ayrımsız bölümü, “Sübvansiyon ve Kıymet İstikrar Fonu”ndan karşılanıyor. Buna göre şirketlerin, helal belgesi kabilinden pazara methal belgelerine ilgilendiren giderleri yüzdelik 50 oranında desteklenecek. Değişmeyen kapsamında pazara methal belgelerine müteveccih namına şirket başına almanak yer fazla 250 bin dolara büyüklüğünde bindi verilecek. Iştirak başına 250 bin dolarlık üst çizgi, benzeri takvim yılı içre yapılan başvurular esas alınarak hesaplanacak.