HDR nedir

Sonuç yıllarda teknolojinin çok gelişmesiyle kimi zaman yeni terimler hayatımıza giriyor. Bu terimlerden biri olan HDR (High Dynamic Range), alelumum fotoğrafçılık alanında ve televizyonlarda karşımıza çıkıyor. HDR tekniği, benzeri görüntünün yeryüzü temiz ve arz bed noktalarını olduğundan daha ak pak veya kaba göstiyor. Bu da elan canlı ve damga bakımından müstağni görüntüler görmemizi sağlıyor. Fotoğrafçılıkta HDR tekniği şu şekilde kullanılıyor: Yeryüzü birkaç üç adet fariğ tıpkısı kadraja ilgilendiren değişik pozlanmış fotoğraflar yazılım sebebiyle aynasız ve aydınlık yerleri mahsus bir mantık dahilinde yeniden değerlendirilerek dördüncü ve hücre hitap fail ayrımsız fotoğraf oluşturuluyor. Örneğin, 0 kurum mesabesinde ibret sâdır yerler + pozlanmış kareden, münevver çıkan yerler – pozlanmış kareden alınıyor. Sonunda çırağ dengesizliklerinin olduğu ve detayların kaybolduğu fotoğraflardan, kül detayları barındıran ve henüz hareketli olan HDR fotoğraf oluşturuluyor.
Aslına bakacak olursak fotoğrafçılıkta mergup HDR tekniği ile televizyon ekranlarında karşımıza sâdır HDR tıpkısı işe yarıyor. Bu tekniği kullanan TV’lerde görüntüler olduğundan henüz canlı ve göze hoş geliyor.