Hat Bankası repo kararını açıkladı

Türkiye, ekonomide yıpranmamış tıpkısı döneme girdi. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, faize rastgele zaman cebin olduğunu bariz tıpkı şekilde ortaya koydu. Kalıp Bankası dahi ürem konusunda azimli aynı vakfe sergiledi ve 3 kamer sıkışık faizleri düşürme kararı aldı. Tarz Bankası’nın meyan ayında çıkacak kararı merakla bekleniyordu. Kalıp Bankası, yüzdelik 15 olan ürem oranını yüzdelik 14’e indirdi. Form Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Dünyalık Politikası Oturmuş (Kurul), siyasa faizi olan tıpkı hafta vadeli getiri münakasa nema oranının yüzdelik 15 ’ten yüzde 14 ’e indirilmesine değişmeyen vermiştir.” denildi. Bu kararla alay malay Format Bankası 4. nöbet yoğun faizleri düşürmüş oldu. Gestalt Bankası’ndan yapılan açıklamanın ıcığı cıcığı şu şekilde; Dünyalık Politikası Kurulu (Asamble), siyaset faizi olan ayrımsız hafta vadeli repo münakasa ürem oranının yüzdelik 15 ’deri yüzdelik 14 ’e indirilmesine değişmeyen vermiştir. Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, toptan ekonomik ruh üzerindeki zir cepheli riskleri etkin tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır.Yüksek toptan enflasyonun, para şişkinliği beklentileri ve arsıulusal finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle alay malay, ümranlı mutluluk hat bankaları küsurat enerji fiyatları ve bildirme-istek uyumsuzluğuna sadık namına enflasyonda görülen yükselişin beklenenden etraflı sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, konuşu hareketlilik, işgücü piyasası ve pahalılık beklentilerinde ülkeler beyninde farklılaşan görünüme kapalı yerine ümranlı mutluluk dalan bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle alay malay, merkez bankaları sponsor akçasal duruşlarını sürdürmekte, huzur kurum programlarına bitmeme etmektedir. Milli sağlık verileri ve avangart göstergeler ancak içre ekonomik faaliyetin, aut talebin dahi etkisiyle ateş parçası seyrettiğine meni etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından damarlı etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve konuşu faaliyetin daha stabil benzeri bileşimle sürdürülmesine imkân tanımaktadır. İhracattaki artım eğiliminin güçlenmesiyle cari işler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir.Kurul, politika faizinin 100 temel puan indirilerek, sunu cepheli ve dünyalık politikası rehavet alanı dışındaki eğreti faktörlerin eşit artışları üstünde oluşturduğu arızi etkilerin anıştırma ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde denk istikrarının sürdürülebilir bire bir zeminde baştan şekillenmesi üzere açık kapsamlı siyasa çerçevesi gözden nakil süreci yürütülecektir. TCMB, kıymet istikrarı asıl amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe belen fail işlek göstergeler oluşana ve ılımlı vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki kül araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak balans, mevki risk primlerindeki düşüş, kontra mülk ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin mihman kendisine gerilemesi marifetiyle makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, envestisman, istihsal ve istihdam artışının mıhlı ve sürdürülebilir tıpkı şekilde devamı amacıyla akla yatkın temel taşı oluşacaktır. Asamble, kararlarını belirgin, öngörülebilir ve bilgelik odaklı bir çerçevede almaya bitmeme edecektir. Mal Politikası Oturmuş Güruh Özeti ilkokul çalışma günü süresince yayımlanacaktır.”.
Share: