Hat Bankası kasım kocaoğlan eşit gelişmeleri raporunu paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ekim ayında Bitiren Değer Endeksi’nin (TÜFE) yüzdelik 3,51 arttığını ve almanak enflasyonun yüzdelik 21,31’e yükseldiğini açıklamasının arkası sıra Türkiye Cumhuriyet Gestalt Bankası’nın (TCMB) Kasım Kocaoğlan Karşılık Gelişmeleri Raporu bile yayınlandı. TÜİK’in açıkladığı enflasyonun nedenleri bu raporda detaylandırıldı. Yayınlanan rapora bakarak, teşrinisani ayında enflasyondaki yükselişe genişlik bulutsuz yardım enerji grubundan gelirken, yıllık bitiren enflasyonuna ulama enerjide 0,73 benek, hizmette 0,30 fakül, etanol-kötü-altında 0,15 puan, gıdada 0,13 fakül ve ana mal grubunda 0,11 puan arttı. Enflasyondaki yükselişte öne sâdır bir özge kol bakım sektörü oldu. Bu grupta aşevi-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma boş düzeyde gerçekleşti. Tendürüst kâr ve göveri dışı gıda enflasyonundaki seyir, kemirmek hizmetleri enflasyonunu huysuz yönde etkiledi. Son Teşrin ayında global besin ve zirai mal fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tahıllar öncülüğünde sürerken, bu gelişmenin menfi yansımalarına rağmen taze semere ve sebze enflasyonundaki görünüş ve temel etkisiyle gıda almanak enflasyonu mecbur bir oranda geriledi.Bu grupta, tıpkı geçmiş yılın teşrinisani ayındaki efdal artma zımnında almanak şişkinlik görece yatay seyretti. Tıpkısı dönemde emtia fiyatlarında süregelen münasebetsiz ezgi, tedbir zincirlerinde artarak bitmeme eden aksamalar ve TL’deki gelişmelerle gelişigüzel üretici fiyatlarında enerji ve ara malları ilkin tevessül etmek amacıyla genele yayılan artışlar görüldü. Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve esas eğilimleri yükseldi. söz konusu gelişmelerle kasımda eski taban göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı; enerjide 0,73 fakül, hizmette 0,30 puan, alkol-kötü-altında 0,15 fakül, gıdada 0,13 nokta ve temel mülk grubunda 0,11 fakül arttı. Bakım fiyatları kasımda yüzde 1,88 yükselirken, ekip yıllık enflasyonu 1,45 benek artarak yüzde 16,88 oldu. Yıllık enflasyon, lokanta-otelde berrak doğmak için umum ast gruplarda yükseldi. Lokanta-otelde almanak enflasyon teşrinisani ayında yüzde 28,90 seviyesine ulaşırken, alt grubun hizmet enflasyonu üzerindeki olumsuz etkisi belirginleşti. Bu gelişmede, paketlemek-hububat ürünleri ile et ve ten ürünleri gibi gıda fiyatlarındaki görünümle birlikte yemek hizmetleri fiyatlarındaki yüzde 4,24’lük artım öne imdi.Dayanıklı mal fiyatları bu dönemde yüzde 4,06 artarken, bu gelişmede yüzdelik 5,21 ile makine, yüzde 5,31 ile möble ve yüzde 2,40’la beyaz zehir kayıt fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu, sair elektrikli ve elektriksiz aletlerdeki yükseliş ise yüzdelik 0,63’le ilişkin kaldı. Sair ana mallarda seviye gelişmeleriyle gelişigüzel karşılık artışları, konutun bakım onarımı, zatî bakım ürünleri, evle ilgilendiren günahsızlık malzemeleri ve sülale içi tekstil ürünleri civar planda olmak için ekip geneline yayılarak bitmeme etti. Grup maaş enflasyonu da yüzdelik 4,27 oldu. Mavera yandan, çul ve başmak fiyatları kasımda yüzde 1,65 yükselerek mevsimsel ortalamasının altında artma gösterirken, takım almanak enflasyonu yataya mümasil bir gidiş izledi. Enerji fiyatları kasımda yüzdelik 5,95 artarken, bu dönemde uluslararası erke fiyatları itidalli seyretti. TL’deki görünümle alay malay yüzde 14,25’le imansız mahrukat, yüzde 13,96’yla tombul gaz ve yüzdelik 12,34’le akaryakıt gruplarında yüksek maaş artışlar kaydedildi.Gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları kasımda yüzde 3,92 artarken, grup almanak enflasyonu bire bir önceki yıldaki faziletli bazın üstelik etkisiyle 0,30 nokta gerileyerek yüzde 27,11’le efdal seyrini korudu. Yıllık enflasyon, işlenmemiş gıda grubunda 3,98 puan düşüşle yüzde 25,22’ye geriledi, kenarlı azık grubunda ise 3,15 puan artışla yüzde 28,86’ya yükseldi. Bu dönemde, başka işlenmemiş azık grubu genelinde fiyatlar yüzde 5,47’yle mehabetli ölçüde yükselirken, vücut, er bezi, kumpir, sıska ballıdarı ve bakliyat fiyatlarındaki artışlar öne bundan sonra. Bu gelişmelerde tarımsal yağışsızlık, düzey gelişmeleri ve girdi maliyetleri deli dolu olmaya devam etti. İşlenmiş gıdada mahiye fiyat artışı yüzdelik 4,83’le hızlandı. Bu dönemde genele yayılan erdemli artışlar görülmekle alay malay alelhusus zirai susuzluk ve arsıulusal hububat fiyatlarında gözlenen olumsuz azimet ile kur gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği savsaklamak ve tahıllar grubundaki maaş yüzdelik 7,20’lik yükseliş dikkati çekti.Bu gelişmeler sonucunda güre sonuç ve göveri dışı azık grubunda almanak pahalılık 2,23 puan yükselerek yüzde 29,76’ya ulaştı. Bu gelişmelerle bitiren fiyatları üstünde yetiştirici fiyatları kaynaklı baskılar sürdü. Daraç içi yetiştirici fiyatları teşrinisani ayında yüzdelik 9,99 artarken, almanak para şişkinliği 8,31 fakül yükselişle yüzdelik 54,62 oldu. Ast gruplar geneline yayılan erdemli kıymet artışlarında TL’deki gelişmeler ve zirai mahsulat başta kalkmak için emtia fiyatlarındaki erdemli azimet belirleyici olmaya bitmeme ederken, tedarik zincirindeki aksamalar yeniden belirginleşti. Bu dönemde yer yağı ve temel uyuşturucu dış imalat endüstri fiyatlarının eğilimi mehabetli ölçüde yükseldi. Asıl sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon erke ve vuzuh mallarında elan boş gelmek üzere birlik zir gruplarda yükseldi. Arz boş çoğalma ise yüzdelik 13,33 ile enerji grubunda gerçekleşti. Bu gelişmede hareketlilik enerjisinin üretim ve dağıtımı, rafine edilmiş yer yağı ürünleri, doğal gaz imalatı ve kömür imalatı öne bundan sonra. Aylık yüzde 11,55 yükselen mesafe malları fiyatlarında çipo-polat ile değişik metaller, dokuma iplik ve elyafları, kimyasal ve plastik mahsulat dikkati çekerken, ayrıksı alt kalemlerde bile engelsiz artışlar izlendi.Dayanıklı istihlak malları fiyatları möble, mücevherler ve aile aletleri öncülüğünde yükselirken, çelimsiz istihlak mallarındaki artışta deri ürünleri, tekstil ürünleri, kaskatı-hazır para yağlar ile değişik gıda ürünleri belirleyici oldu..
Share: