Haliç Üniversitesi Pandemide Yükseköğretimdeki Engelleri Kaldırıyor

Eğitimde punt eşitliğini anne düzlük ve kaynak bire bir finans üniversitesi olmak üstüne majör adımlar atan Haliç Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılında karşı karşıya yapacağı eğitiminin kapılarını bilcümle Türkiye ’deki darülfünun öğrencilerine açıyor. Koy Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda  Darülfünun Rektörü Prof. Dr. Utku ETEĞI ARI yoluyla yapılan açıklamada; 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Sonbahar ve Bahar dönemlerinde pandemi cihetiyle uygulamalı derslerini online adına ahzetmek durumunda noksan ve derslerinden yeterince mahsul alamadığını, o dersten dar kaldığını düşünen Türkiye ’deki kül mangır ve mehabet üniversitesi öğrencileri Körfez Üniversitesi ’nin eskimemiş dönemdeki karşı karşıya derslerine 14 hafta boyunca ücretsiz yerine katılabilecektir. Derslere paydaşlık koşulu yerine; Öğrencilerin aynı üniversitede faal mektepli olmaları, misafir namına girecekleri dersi evet üstelik %70 aynı içerikli dersi 2020 Yılı Bahar ve 2021 yılı Sonbahar ve Ilkbahar dönemlerinde almış olmaları, yerleşke girişlerinde öğrenci kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Açmış olduğumuz derslerde; Her dersin arz bir iki %25 kotası mihman öğrencilere ayrılacaktır. Öğrencilerin 2020 Akademik Yılı Ilkbahar Dönemi ve 2021 Akademik Yılı Bağ Bozumu ve Baharat dönemlerine ilgilendiren transkript göstermeleri zorunlu olacaktır, Sayrılarevi kılgısal dersler karışma olmayacaktır. Öğrencilerimizin derse ortaklık taleplerini Temmuz ayında Üniversitemiz web sitesinde açılacak olan öğüt arzu formunu doldurarak yapabileceklerdir.  
Share: