GSMH 2020 ’de ayrımsız önceki yıla bakarak yüzdelik 17,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Kurumsal Sektör Hesaplarını yayınlandı. Buna bakarak, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin lira oldu. Mali sıfır şirketler, bütün ekonomide yaratılan eklenmiş değere sunu fazla katkıyı özne devir oldu. Finansal olmayan şirketlerin hep melfuf derece içindeki payı yüzde 57,9 adına gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel cesamet takip etti. Toplanmış gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Dar İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı, 2020 yılında bütün iktisat üzere yüzdelik 26,8 oldu. Bu izzet mali sıfır şirketler amacıyla yüzde 16,7, hanehalkı amacıyla yüzde 7, mali şirketler üzere yüzde 4,1 ve umumi büyüklük amacıyla yüzde -0,9 namına kayıtlara geçti. Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı namına tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında yüzdelik 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9 oldu. Mecmu ekonomi 2019 yılında GSYH’nin yüzde1’i ile açık takanak veren konumunda iken 2020 yılında yüzde 5,1’i ile net borç düz pozisyonunda gerçekleşti.