GPT-3 nedir

Son zamanlarda derakap dakikasında değme alanda karşımıza çıkmaya başlayan bileşimli zeka teknojileri, GPT-3 ile tıpkı kadem öteye taşınıyor. Peki nedir bu GPT-3? Açılımı Generative Pre-Training Transformer 3 olan GPT-3,  Elon Musk ve Sam Altman yoluyla kurulan OpenAI şirketinin üzerinde çalıştığı tıpkı yapay zeka teknolojisidir. GPT-3′ü genişlik mahdut anlatımla katıksız komütatör el işi asap ağı olarak tarif etmek tür. Ayrımsız komütatör öngörücü olan nişane, beslediğiniz içeriğin arkası sıra neyin gelmesi gerektiğini oranlama ediyor ve komutlarınızı hayata geçiyor.
1 milyar dolardan aşkın benzeri yatırımla hayata geçirilen bu uygulayım bilimi; şiir yazabiliyor, it canlı çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor ve soyut sorulara üstelik yanıt verebiliyor.
GPT-3 yapay zeka algoritması, internette mevcut tekmil metinleri; aldığı takatli girişine dayalı kendisine, tıpkısı yanıt tasarlamak üzere kullanıyor. Bu sayede yapay zekanın tahminlerindeki hak payı az çok artıyor: Örneğin bu algoritmaya sahip aynı web sitesi oluşturucusu programına, istediğiniz tasarımı vadi dayanıklı adına yazmanız tam. Diyelim kim bu algoritmayı kullanan aynı programa, “15mm yüksekliğinde ve genişliğinde, üzerinde yazan al tıpkı buton istiyorum.” dediğinizde, aplikasyon güdük süre sonraları istediğiniz butonu yapıp karşınıza çıkarabiliyor. İlk adına GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir değişebilir varken, bu benzer GPT 2’de 1,5 milyara çıkmıştı. GPT-3’te ise 175 bilyon oynak var. Bu parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden GPT-3 için “bugüne kadar üretilmiş yeryüzü kısık algoritma” yorumları yapılıyor. GPT-3’ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber teksir potansiyeli, sentetik zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla bakmak üzere ayrımsız etmen yerine gösteriliyor.
Mavera yandan GPT-3’ün yoğun olabileceğine dayalı başka esbap ortada ise hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik yazı yazabilecek olması kabilinden esbap gösteriliyor.
Share: