Gök yolcusu kalmasın! Müracaat ekranı açıldı: İşte koşullar ve tekmil detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında aynı Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı. Aranan kriterleri açıklayan Erdoğan, uzaya gitmek talip kişilerin ‘uzaya.gov.tr’ adresinden başvuru yapabileceklerini duyurdu. Başvurular 23 Haziran 2022 tarihine büyüklüğünde devam edecek. Türk Feza Yolcusu ve Selen Misyonu, Milli Gök Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti ’nin 100. yılında tıpkısı Türk vatandaşı, vacip eğitimleri aldıktan sonradan Uluslararası Gök İstasyonuna gönderilecektir. Bu tasavvur kapsamında Türkiye ’nin insanlı ilk feza görevi gerçekleştirilecek ve haber insanlarımıza Arsıulusal Uzay İstasyonu şartlarında deney etme imkanı sağlanacaktır. Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları marifetiyle yapılan başvurular arasından 2 (iki) namzet belirlenecektir. İlana başvuruda olmak üzere uzaya.gov.tr adresinden Referans Sistemi ’ne taşıt kalkışmak gerekmektedir. Referans Sistemi marifetiyle yapılan başvurular haricinde referans kabul edilmeyecektir.Adaylar başvuruları esnasında Müracaat Sistemi ’hangi girmiş oldukları bildirme ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin rastgele birinde yarım yamalak veya kandırıcı vukuf olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. İlk aşamayı güzeşte başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri üzere eklenmiş hikmet, vesika, teyit, imtihan, etüt ve muayeneler rica edilebilecektir. Mülakata çağrılacak adaylar, tafsilatlı yorum süreci sonrasında belirlenecektir. Telaki öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı istimara süreçlerinde elenen adaylar rastgele doğruluk iddiasında bulunamaz. Seçilen 2 (iki) namzet TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl zorunlu hizmet yükümlülüğü olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tutmak, 23 Mayıs 1977 ’den bilahare doğma koyulmak, Kamu haklarından yasaklanmamış gezmek, Yükseköğretim Kurumlarının sunma az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tababet, Bilim Bilimleri/Esas Ulum veya Malumat Bilimleri/Anne Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini jandarma oluşmak, Çok bol derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, yararlanmak, konuşmak ve yapmak, İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla afişe etmek (KPDS, YDS,TOEFL,CPE) (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda rastgele değer süresi aranmaz) Kamet Uzunluğu (Ayakta) (cm)   MİN 149.5    MAX 190.5 Oturma uzunluk uzunluğu (Sandalyede sarp pozisyonda, iskemle oturma düzleminden başucuna kadar)(cm)     MİN 78.2     MAX 101.3 Kilo (kg) MİN 43   MAX 110 ” />Bunlar haricindeki hâller antrparantez değerlendirilecektir. Gelişigüzel iki flaş tabii olarak yahut gözlük/kontakt kontak lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) müşahede keskinliğine iyesi olmak, Renkli görme bozukluklarından herhangi birine eş olmamak, her uzuv kaybı veya nakli yaşamamış doğmak, Takma kullanmıyor tutmak ve vücudunda platin/vida çıkmak, Tüm eklemler amacıyla normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak, Sema kusuru olmamak (alışılagelen patırtılı seviyesindeki aynı konuşmayı ağızsız bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek), kulakdavulu rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve tıpkı rahatsızlıklar yaşamamış kalkmak, tansiyon/tansiyonu 155/95 altında koyulmak, süreğen duygu ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak, Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak, Hazım sisteminde tıkanıklığa etken olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek dokunaklı çor veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri düşmek, İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner herkes) çor yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri eksilmek, Pervaz emniyetini riske sokabilecek ağır veya bulaşan enfeksiyon hastalığı eksilmek, Iri jinekolojik faaliyetler geçirmemiş görünmek, Ürkü fesat, anksiyete bozuklukları, psikotik bozuk para, bipolar halel, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) yahut ayrıksı vahim nefis bozukluklarından birini yaşamamış atılmak, Hayatının herhangi bir döneminde alkol, esrar/uyarıcı özellik yahut derman bağımlılığı yaşamamış almak, Kaba, faikiyet, ivinti, kaza, cıvıl cıvıl, gark/nefessiz kalma, harabatilik, yalnızlık/izolasyon, sınırlı/yurt agorafobi olmamak, Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (damla) kabilinden sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni isimsiz şuur bozukluğu yaşamamış koyulmak, İnsülin yahut özge hipoglisemik ilaçlar ile tedavi müstelzim diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.#4″/> Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki nefis özelliklerine eş olmaları tercih sebebidir: Ağdalı sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilişkin ve bunun üzere lüzumlu bilgelik ve beceriye iyesi olmak, Hele rahatsız ve kısıtlanmış ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem hal yeteneğine sahip olmak, Bando çalışmasına yatkın olmak ve bildirişim becerileri dip düzeyde gelmek, Yük altında ve güçlükler karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı almak ve mantık kararlar alarak ilerleyebilmek. Koca adaylar üzere, serencam başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü namına getirmiş tutmak yahut askerlikle ilişkisi eksilmek, Kabahatli suçlar, bodur mütemadi cezaevi cezasına seçenek yaptırımlara çevrik taksirat ile aşağıda aziz taksirat dışında talik edilmiş ahkâm hariç olmak için; şeş aydan aşkın kodes veyahut affa düçar olsalar üstelik Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, idrak, arakçılık, kalifiye hırsızlık, ayyarlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi utandırıcı yahut haysiyet ve haysiyeti ızdırap suçtan yahut kaçakçılık, resmi eksiltme ve kurum satımlara arabozanlık kurca, göreve ait sırrı izah, Izzet sırlarına cebin suçlardan çevre mahkûm rastlanmamak..