Gâh süt proteinlerinin ithalatında nezaret uygulanacak

Tecim Bakanlığı vasıtasıyla hazırlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Beyanat, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, ara sıra benzen proteinlerinin ithalatında ileriye müteveccih yürütülecek denetleme uygulamasına ilişik usul ve esaslar üstelik aranje oldu. bahis konusu iz, yalnızca Ticaret Bakanlığına bağlı İthalat Umumi Müdürlüğü yoluyla düzenlenecek gözaltı belgesiyle ithal edilebilecek. Denetleme belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilişkin gümrük idaresince aranacak. Gözaltı belgesi taleplerine ait başvurular, Tecim Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek.
Share: