Format Bankası, mal politikası oturmuş güruh özetini yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti Gestalt Bankası (TCMB) Özette, sabık kamer mütemmim fiyatlarının yüzdelik 13,58 yükseldiği, yıllık enflasyonun 14,77 fakül artışla yüzdelik 36,08 kendisine gerçekleştiği hatırlatıldı. Bu gelişmede anne mal ve azık gruplarındaki eşit artışlarının etkisinin öne çıktığı, yıllık enflasyonun tüm asıl gruplarda yükseldiği aktarılan özette, bu dönemde döviz zayıf gelişmelerinin yansımalarının, düzem geçişkenliğinin efdal olduğu esas para grubunda dayanıklı istihlak malları öncülüğünde hissedildiği tabir edildi. Özette, gıda grubunda gailesiz sonuç ve sebze dışı ürünlerde fiyatların kayda değer tıpkısı oranda yükseldiği belirtilerek, “Türk Lirasındaki değer kaybı, arsıulusal emtia fiyatlarının faziletli seyri ile birlikte süregelen hazırlık sorunları üretici fiyatlarındaki yükselişin hızlanarak devam etmesine bozukluk olmuştur. Bu manzara altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve andıran dönem temel eğilimleri belirgin benzeri yükseliş göstermiştir.” denildi. Özette, öncü göstergelerin toptan ekonomideki tüvana toparlanmanın sınırlı tıpkı ivme kaybına rağmen sürdüğüne meni ettiği belirtildi.Yüksek global enflasyonun, para şişkinliği beklentileri ve uluslararası mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle alay malay, gelişmiş mutluluk forma bankaları artan enerji fiyatları ve sunu-kâm uyumsuzluğuna sınırlanmış namına enflasyonda görülen yükselişin beklenenden tafsilatlı sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede kazançlı faaliyet, aksiyon gücü piyasası ve para şişkinliği beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme mecbur yerine kaslı mevki suret bankalarının para politikası iletişimlerinde inhilal gözlenmekle birlikte, format bankaları müzahir parasal duruşlarını sürdürmekte, hayat gurur programlarına devam etmektedir.”
Gelişmekte olan devlet istikraz senedi piyasalarından çıkışların durduğu, hisse senedi piyasalarına girişlerin ise belirtik şekilde arttığı bildirilen özette, “Kaslı ülkelerde ayrıntılı vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel mali koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişik riskleri hareketli tutmaktadır.Özette, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte döviz piyasasında yaşanan sağlıksız bedel oluşumlarına sınırlanmış döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, toptan gıda ve tarımsal mal fiyatlarındaki artışlar ile hazırlık süreçlerindeki aksaklıklar kabilinden yer taraflı unsurlar ve rica gelişmelerinin etkili olduğu vurgulandı. Yetenek tasarruf seviyeleri ve ayrıksı öncü göstergelerin yetersiz içinde kazançlı faaliyetin, dış talebin üstelik müspet etkisiyle faal seyrettiğine belen ettiği aktarılan özette, “Sonuç dönemde fenomen sayılarındaki artışa karşın aşılamanın toplum geneline yayılması salgından damarı bozuk etkilenen hizmetler ile turizm ve angajmanlı sektörlerin gücünü korumasına ve konuşu faaliyetin daha stabil benzeri bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Fiilen, kartla yapılan harcamalara ait verilere göre salgından imdi etkilenen bakım sektörlerinde çoğalma oranları henüz yüksektir. Perakende as hacmi ve bakım iş hacmi endekslerindeki artışlar ise güçlenerek sürdürmektedir.” değerlendirmeleri yapıldı. Özette, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin birlikte ekonomik faaliyet görünümüyle ağır ezgi bitmeme ettiğinin şeş çizilerek, şu ifadelere düz verildi: “Soruşturma göstergeleri ve efdal frekanslı veriler, istihdam görünümündeki iyileşmenin ve hisse senedi gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğüne belen etmektedir.Öte yandan olumlu dış talep koşulları cari işler dengesini zait etkilemektedir. Geçici dış tecim verileri açıklık ayında ihracatın gücünü koruduğuna, ithalatın ise artmaya bitmeme ettiğine meni etmektedir. İktisadi faaliyetin dinç seyri birlikte, erdemli erke fiyatları ve ısınma ihtiyacındaki artışa sınırlı kendisine enerji ithalatındaki sağlam seyrin etkisiyle aut ticaret dengesi son çeyrekte aksaklık kaydederken eşit etkileri dünya bakıldığında dış ticaretteki asıl dengelenme sürmektedir. Dış ticaret dengesindeki bu görünüme rağmen, hizmet gelirlerindeki müspet ezgi cari amal dengesini desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında çok vermesi öngörülmektedir. Akan işler dengesindeki iyilik eğiliminin güçlenerek bitmeme etmesi karşılık istikrarı hedefi için ehemmiyet en etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından strateji edilmektedir.”
PPK toplantı özetinde, mal politikası duruşunun, pahalılık görünümüne müteveccih risklerin kaynağına, kalıcılığına ve dünyalık politikasıyla hangi ölçüde taharri altına alınabileceğine dayalı değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli tıpkı yaklaşımla sürdürülebilir denk istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı.Özette, alınmış kararların birikimli etkilerinin yakından strateji edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bu dönemde değer istikrarının sürdürülebilir bire bir zeminde baştan şekillenmesi üzere TCMB’nin birlik siyasa araçlarında Türk lirasını öncelikleyen açık şümullü bire bir siyasa çerçevesi gözden nakil süreci yürütülmektedir. Bu süreçte, yöntem araçlarının Türk lirası yatırım gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının güvence yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, swap miktarının aşamalı şekilde azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılacaktır. Kurul, mülk politikasında eşit istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara müteveccih riskleri de gözeten aynı yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Türk lirası likiditesinde yaşanan gelişmelerin tevdiat ve yüreklilik fiyatlamaları üzerindeki etkileri, döviz kurundaki gelişmelerin pahalılık beklentileri üzerindeki rötarlı etkileri, kırat korumalı tevdiat ürünlerine yönelik gelişmelerin zıt dolarizasyon, seviye istikrarı ve eşit istikrarı üzerindeki etkileri analiz edilmekte ve zaruri yöntem tedbirleri oluşturulmaya devam edilmektedir.”
Özette, TCMB’nin bedel istikrarı ana amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe belen fail dinç göstergeler oluşana ve ılımlı vadeli yüzdelik 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği bildirildi.Özette, kurulun, değer istikrarının sağlanması amacıyla yaşayan ayrımsız siyasa koordinasyonuyla tamam paydaşları içeren totaliter tıpkısı heybetli siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklediği vurgulanarak, “Asamble, kararlarını diyapozitif, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya bitmeme edecektir.” denildi..
Share: