FC ve EBRD’den sağlanan kredilerde terviç fonu kesintisi sıfırlandı

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Arsıulusal Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı terviç fonu kesintisi oranı yüzdelik muvaffakiyetsiz yerine belirlendi. Töz Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Karşı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin EBRD ve IFC’den sağladıkları kredilerde köken kullanımı sübvansiyon fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Share: