FBI, WhatsApp mesajlarını okuyabiliyor

Serencam yıllarda, özellikle WhatsApp olmak için enstantane mesajlaşma uygulamalarındaki gizlilik sorunları henüz kesif gündeme geliyor. Ortaya atılan bir nice sav, bahis konusu uygulamalardaki mesajların bambaşka eşhas marifetiyle okunduğunu söylüyor. Property of the People (Halkın Mülkiyeti) grubu aracılığıyla ortaya çıkarılan belirsiz Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage’ın dahi bulunduğu 9 ayrımlı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine fen sağladığını ortaya çıkardı. Rolling Stone aracılığıyla elde edilen vesika Meta’nın WhatsApp ve Apple’ın iMessage uygulamasının, FBI’a sunma çokça bili sağlayan çalışmalar olduğunu gösteriyor. Uçtan kuyruk sokumu kemiği şifreli olmalarına rağmen, bazen durumlarda FBI ’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken, FBI ’ın şirketlerden mesajlardaki zatî verileri isteyebileceği dahi vurgulandı. FBI ’ın telefon numarası, IPLIK adresi, gidişat, tema atılma tarihi ve eşhas kabilinden bilgileri ele geçirebildiği ve esas zamanlı metadataları murat edebileceği dahi belirtildi. Whatsapp yetkilileri, “WhatsApp üzerindeki bilcümle mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri satır satır inceleyip ona göre harekete geçiyoruz.” açıklamasını yaptı.
Share: