Eşkâl Bankası envestisman eğilimini ölçtü

Türkiye Cumhuriyet Altını Gestalt Bankası’nın (TCMB) 2021 yılı güz dönemine ilişik Yatırım Eğilimi İstatistikleri’ne bakarak imalat sanayi genelinde 2021 ve 2022’de yatırım harcamalarının bir eski yıla göre artması beklenirken, kâm faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen yeryüzü koca prensip olduğu gözlendi. Öte yandan 2021 ve 2022 için imalat sanayi genelinde arzu faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en koca unsur olduğu belirtildi. TCMB Envestisman Eğilimi İstatistikleri’ne göre, imalat uran genelinde 2021 ve 2022 yılı envestisman harcamalarının tıpkısı önceki yıla göre artması bekleniyor. Öte yandan sonuçlar, imalat uran genelinde 2022 yılı yatırım harcamalarının birlikte tıpkısı geçmiş yıla göre artmasının beklendiğini ortaya koydu. En yüksek artma muntazır grubun ise üretimde 500 ve üstünde çalışanı bulunan iş yerleri olması dikkati çekti. Amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında imalat uran genelinde yatırımların imdi kaypak kasılma ve ekipmanların değiştirilmesine müteveccih olduğu görülürken, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer envestisman hedefleri izledi. İş yerlerinin azamet gruplarına göre yapılan değerlendirmeye bakıldığında ise bu sene yatırımların birlik tekebbür gruplarında bundan sonra dingildek kuruluş ve ekipmanların değiştirilmesi amacına müteveccih olduğu, bunu arkasından üretimde verimliliğin artırılmasının izlediği görüldü.
Share: