Erzincan’da yaylaya sâdır göçerler idraksiz periyot yolculuğuna geçti

İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını görmek ve benzin ile benzen ürünleri hatırlamak için Munzur Dağı ’ndaki yaylalara sâdır göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla ahit yolculuğuna başladı. Erzincan ’dahi mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler ilkgüz ayının sonlarına gelmesi ile beraber mahsullerini alarak şehir merkezine inmeye başladılar. Erzincan ’üstelik yaz aylarında faziletkâr rakımlı yaylalara sâdır Şavak Aşireti mensupları 5 maaş aynı sezonun arkası sıra tekrar periyot için girdiler. 2.200 rakımlı Munzur yaylalarında periyot yoluna giren Seyithan Dalcan isimli müstahsil, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe yerine devam ettirdiklerini söyledi. Seyithan Dalcan, “5 kamer sonunda ansız dönem yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Ekim ’bile yayladan gün yapıyoruz. Gördüğünüz kadar hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu aksiyon dedelerimizden beri bu güne geliyor. Hayatımız bilcümle göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor. Burada gayda peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 5 ay içerisinde deri aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi. layenkati demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem soluklanmak hem birlikte hayvanlarını dinlendirmek için sıkça ıtlak veriyor. Göçerlerin güçlü periyot yolcuğu objektiflere yansıdı.