Erdemli aidatlara cebin sav açılabiliyor

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Büyük Yüksel, faziletli ödenti artışlarına ilişkin sav açılabileceğini belirterek, “İlgili kararın iptali üzere, kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde yahut seçkin halükarda 6 ayda temel gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh ülfet mahkemesinde ülkü fora etmek gerekir.” dedi. Akıbet dönemde kiralarla yarışan aidatlar baştan gündeme geldi. Yönetimlerin aidatlara yaptığı zamların kentin değişik bölgelerindeki kiraları geçtiğini kaydeden kent sakinlerinin bu konudaki şikayetleri arttı. Taşınmazlar Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, sakinlerin aidatları ödememe kabil haklarının bulunmadığını belirterek, “Aidatların efdal olduğu düşünülüyorsa engelleme etmenin arz hareketli yolu mezuniyet malikleri kuruluna süzülmek hassaten mümkünse yönetimde yahut denetimde fariza almaktır.” dedi. Tekmil malikleri kuruluna katılım beş altı olduğu üzere taharri mekanizmasının elverişsiz kalabildiğini dile getiren Yüksel, bu sebeple ilişik toplantılara katılarak erinçsiz olunan durumlarla ilgilendiren görüşleri dile getirmenin etken olacağını söyledi.Bu kapsamda ilişkin kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde yahut herhangi bir halükarda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh ahbaplık mahkemesinde dava fora etmek gerekir. Fakat toplantıya katılıp da müspet oy kullanan hatim maliki bu davayı açım hakkına ehil değildir.” Ulu Yüksel, şehir ve apartman giderlerinden bazı istisnalar dış umum sakinlerin bedel oranda mesul olduğunu belirterek, “Tıpkı dirilik kişi evinin elan siktirici olduğunu doğacak sürerek bu giderlere henüz beş altı katılması gerektiğini encam süremez. Fakat kuma yerlerin bakımı, korunması, güçlendirilmesi, onarılması amacıyla yapılan masarif ve idareci aylığına ilgili ödemeler yer payları oranında katlanır. Zamlar dahi bu giderlerin artışına bakarak belirlenir.” diye konuştu. Ödenti borcunun duraç namına kiraya verene ilişik olduğunu ancak sözleşmeye getirilen düzenlemelerle kiracıdan talep edildiğini dile getiren Yüksel, “Aidatlara yapılacak zamlar amacıyla kirayı geçmeme dışında kanuni tıpkısı tahril yok.Yüksel, her intaç malikinin yer payı oranına bakılmaksızın biricik fikir hakkına erbap olduğunu, ana gayrimenkulde apansız ziyade hür bölümü olan hatim malikinin temas müstakil departman için ayrı benzeri rey hakkının bulunduğunu söyledi. Yüksel, aidata hangi gider kalemlerinin dahil olabileceğine ilgilendiren şu açıklamalarda bulundu: “Apartmanın ya de sitenin akarsu faturası, ruh faturası, merkezi teshin ise doğalgaz faturası, yapı görevlisi aylığı, bahçıvan aylığı, dideban aylığı, kaloriferci aylığı ve aynı eş giderler ödenti kapsamına girer. Sitelerde yalnız ‘olağan idare giderleri’ kiracılardan istenebilir. Söz Gelişi asansörün süreli bakımı, kontrolü, kuma alanların aydınlatılması, temizliği, çalışanların ücreti kadar. ‘Yatırım ve demirbaş’ niteliğindeki giderler (asansörün yenilenmesi, bina onarımı, bahçeye ongun ve temelli bitkilerin dikilmesi, havuz yapımı ve tamiratı, elektrik üreteci alınması, güneş enerjisi sistemi kurulması) kiracıların ödememesi gerekir.”
Yüksel, kent yönetimlerinin akıllıcasına sıfır kişilerin eline geçmesi, keyfi idare uygulanması ve ikmal maliklerinin taleplerinin hesabına getirilmemesi yerinde hakimin engelleme etmesinin temenni edilebileceğini ve murafaa kararıyla umumi kurul yapılmasının sağlanabileceğini söyledi..
Share: