EPDK: Milli aptal sayaç sistemleri ile enerjinin miktarı ve kalitesi ölçülebilecek

Antalya ’da hususi benzeri otelde, Türkiye enerji piyasalarının “Yeryüzü iri Eş Buluşması” olarak geleneksel benzeri şekilde cemi göz paydaşları marifetiyle beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi ’nin 11 ’incisi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Erke Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmayan, Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ’in de katıldığı zirvede yaptığı konuşmasında, Türkiye ’nin, Paris Anlaşmasına uzlaşma sürecinde 2053 ’ü emisyonu kesin kendisine sıfıra indireceği tarih namına üstlenme ettiğine dikkati çekti Yılmayan, “Ölçüm edersiniz kim kemiksiz rate salım amacı çerçevesinde korkulu adımların atılması sürecin çalışkan ve adaletle yönetilmesini gerektirir. Bu tür toplantılarda tam paydaşların toplantılarını itaat etmek, aktarmak, totaliter göz açısının olgunlaşmasına ve nihayetinde konkre politikalara dönüşmesine bakım şayan.” dedi. Noksan 100 yıldır hayalini kurduğumuz yerel ve milli otomobilin inşallah 2022 yılında üretim bandına gireceğini hatırlatan Yılmayan, “Elektrikli araçların yaygınlaşması; yeterli yükleme alt yapısının varlığına, şarj hizmetinin mutluluk sathında sunulabilir olmasına bağlıdır.Biz EPDK kendisine kanun taslağını temel alarak sekunder mevzuat çalışmalarını üstelik planlamış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye ’nin ekonomisi açısından elektrikli vesait kadar cesim gördüğü ayrımsız sair konunun karbon fiyatlaması olduğunu ifade fail Yılmayan, “Önümüzdeki familya ayında toplanacak İklim Şurası sonrasında ülkemizin karbon azaltımına ilgilendiren sefer haritası daha birlikte belirginleşip, karbon fiyatlamasına ilişik esaslar olgunlaştığında EPDK kişi üzerine düşeni adına getirmeye hazırdır. Karbon fiyatlamasında EPİAŞ ’ın görevlendirilmesi halinde, karbon piyasasının EPDK ’nın nezdinde yeryüzü güdük sürede işletmeye hazır arkaç getirileceğini dahi vurgulamak istiyorum.” diye konuştu. EPDK Başkanı Yılmayan, enerji sektörü ortamında dirimlik önem taşıdığına inandığı dijitalleşme alanında gelgel olarak yaptıkları çalışmaları ele alarak, şunları söyledi: “Çünkü enerji sektörünün dijitalleşmesi, büyümeye ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunacak.Enerji sektöründe geçer not yazılımları incelediğimizde büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı yazılımlar olduğunu görüyoruz. Bu durum hem dışa bağımlılığımızı artırmakta hem birlikte siber güvenlik noktasında zafiyete bariz tıpkısı yapıya sefer açmaktadır. Bize düşen paydaşlarımızın her alanda cümle yerlileşme mantığıyla cereyan etmesini uydurmak. Üniversitelerimizin ve selen insanlarımızın desteğiyle kullanılmamış dönemin doğasına uygun projeler geliştirmesine önderlik etmektir.
Önümüzdeki günlerde sektörümüz ile kardeşlik zarfında geliştirdiğimiz Milli Beyinli Sayaç Sistemleri (MASS) projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Gücük adı MASS olan bu proje ile harcadığımız enerjinin miktarını ve kalitesini ölçen, bu enerjinin yeryüzü artağan ve en güdük yoldan müşterilerin hizmetine zahir sunulacağı hususunda şanlı bilgiler içeren, sayaçlara yapılan müdahalelere ve sayaç arızalanma durumlarını dağıtım şirketlerine ileterek manipülasyon yapabilen tıpkısı devingen aplikasyon sistemini hayata geçireceğiz.”.
Share: