Ekonomiye ait eskimemiş düzenlemeler

AK Öğür yoluyla TBMM Başkanlığına sunulan ekonomik düzenlemelerin olduğu torba kanun teklifindeki maddeler görüşülerek kabul edilmeye başladı. TBMM Umumi Kurulunda, ekonomiye ilişik tensikat içeren Ara Sıra Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin önce 6 maddesi akseptans edildi. Teklifin akseptans edilen maddelerine göre, düzenlilik korucularının mahiye ücretlerinin, minimal ücretin altına düşmesi halinde aradaki ayırt tazminat yerine ödenecek. Diş takma laboratuvarlarında, diş takma teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ilgilendiren iş ve işlemlerde destek olmak için 31 Çatlak 2011 ile 23 Teşrinisani 2015 beyninde Esenlik ve Milli Eğitim Bakanlıkları beyninde düzenlenmiş olan tören düzeni kapsamında eğitim almış olan kişiler, havari personel namına çalışabilecek. Kambiyo mevzuatı uyarınca zindelik gösterecek firmalara, neşelilik izni yahut bitirme belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların finansal gücünün tespiti hem üstelik piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Kaynak ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek. Fabrikalarda mergup oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak çekicilik ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin ita yetkisi Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nda olacak. 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları uymazlık gören vatandaşlar amacıyla devletin konut kredisi açım ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilişik yapılacak hareket ve işlemlerde mümkün mağduriyetlerin giderilerek adalet kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere kıymet ölçüde müzaheret eli uzatılabilmesi ve aplikasyon birliği sağlanması için düzenleme yapılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda otacı ve eczacı namına çalışanlara, döner sermaye sermayeden mülhak ödeme yapılacak.
Share: