Ekincilik ürünleri müstahsil eşit endeksi artma gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri müstahsil karşılık endeksini açıkladı Ekincilik-ÜFE’de, 2022 yılı mart ayında aynı esbak ayak tabanı göre yüzdelik 12,02, bir önceki yılın açıklık ayına bakarak yüzdelik 46,31, benzeri esbak yılın ayrımsız ayına göre yüzde 84,11 ve on iki maaş ortalamalara göre yüzdelik 36,59 çoğalma gerçekleşti.

Sektörlerde aynı eski aya bakarak ekincilik ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,50, ormancılık ürünleri ve ilişkin hizmetlerde yüzdelik 17,49 ve balık ve gayrı balıkçılık ürünlerinde yüzdelik 25,66 artış gerçekleşti. Temel gruplarda bir eski aya göre etkili zooloji ve hayvanca ürünlerde yüzdelik 6,20, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,56, çok yıllık nebati ürünlerde yüzdelik 16,98 çoğalma gerçekleşti. Almanak artışın düşük olduğu ast gruplar sırasıyla, yüzde 32,10 ile kucak ve aksi, çalışkan; bunların işlenmemiş benzen ve yapağıları ve yüzdelik 32,31 ile turunçgiller oldu. Buna bedel, almanak artışın yüksek olduğu ast gruplar ise sırasıyla, yüzdelik 208,09 ile lifli nebatat, yüzdelik 148,76 ile göveri ve kavun-karpuz, asıl ve yumrular ve yüzde 110,56 ile tahıllar (düğü aut), baklagiller ve semirtilmiş tohumlar oldu.
Aynı geçmiş ayak tabanı bakarak artışın bağan olduğu zir gruplar sırasıyla, yüzdelik 5,16 ile etkin sığırlar (camız karışma), bunlardan elde edilen işlenmemiş benzen ve yüzde 5,73 ile çeltik oldu. Buna denk, aylık artışın erdemli olduğu madun gruplar ise sırasıyla, yüzdelik 18,17 ile turunçgiller ve yüzdelik 17,38 ile sebze ve kavun-lamba karpuzu, kök ve yumrular oldu. Tıpkı önceki ayak tabanı bakarak azalış gösteren yegâne alt takım ise yüzde 8,32 ile farklı dikme ve çaltı meyveleri ile kaba kabuklu meyveler oldu.

Mart 2022’de, endekste kapsanan 81 maddeden, 4 maddenin sayı farkı fiyatında azalış olurken 6 maddenin sayı farkı fiyatında değiş olmadı. 71 maddenin ortalama fiyatında ise artım gerçekleşti.

Share: