Eğitimsel şekillenme kaldırıldı mı?

Eğitsel biçimlenme, öğretmen atılmak isteyen adayların gündeminde saha alan konuların başında geliyor. Yetişek fakültesinden mezun sıfır adaylar şekillenme alarak, öğretmen adına mesleğe aşama atma şansı elde ediyor. YÖK, 2021 – 2022 terbiye tedrisat yılından itibaren ‘Pedagojik Şekillenme Eğitimi Sertifika Programı’nın yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda danıştayın ise Terbiyevi Formasyon kararını icra kararı aldığı sav edildi. Evet, Eğitimsel biçimlenme kaldırıldı mı? İşte detaylar.. Faziletkâr Tedris Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Eğitimsel Formasyon Eğitimi Şehadetname Programına İlişkin Söve Asıllar ve Esaslar doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Muallimlik Eğitsel Formasyon Eğitimine ilgili Türk Psikolojik Danışma ve Delalet Derneği’nin, 2021 Ilk Teşrin ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi tevkif ve şekillenme iptaline dönük başvuruda Danıştay duruluk değişmeyen yürütmeyi tevkif kararı vermiştir. Buna göre halen süren eğitimsel biçimlenme eğitimi ve sonraki uygulamaların bahis konusu yürütmeyi tevkif kararının hukuki etkisine dayanarak yasalı dayanağı ortadan kalkmıştır. Açıklamada “Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziksel zir yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Ulusal Eğitim Bilimi Müdürlüğüne merbut okulların fiziksel kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı kadar hususların dahi göz önünde bulundurularak başlatılması olabilir olabilecektir” denildi.
Share: