Dış ticarette iri ölçekli işletmelerin üstünlüğü bilgili

2020 yılına ilgilendiren yayınlanan girişim özelliklerine bakarak dış tecim istatistiklerine bakarak ihracatın yüzdelik 42,8’ini, ithalatın ise yüzde 56’sını şişman ölçekli girişimler gerçekleştirdi. Dış ticaret verileri ile hisse senedi kayıtları sisteminde yer düz girişimlerin esas cıvıltı türü ve etkin sayısı bilgileri eşleştirilerek, aut ticaret fail girişimlerin özellikleri elde ediliyor. Buna bakarak, 2020 yılında 87 bin 705 adım ihracat, 73 bin 591 adım dış alım yaptı. Bu girişimler bütün ihracatın tahminî yüzdelik 100’ünü, ithalatın ise yüzde 99,9’unu gerçekleşti. Hep ithalatın yüzdelik 14,1’ini 1-9 dirilik çalışanı olan ancak ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 güç çalışanı olan yoz ölçekli girişimlerin payı yüzde 12,4, 50-249 emanet çalışanı olan itidalli ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,5 oldu. 250+ emanet çalışanı olan iri ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzdelik 56  olurken; bu girişimler toplam dış alım fail girişimlerin yüzdelik 4’ını oluşturdu.