Dirimlik, gayrimenkul ve belde arılık vergilerinde ilk taksit dönemi

Beyannamelerin verilme ve vergilerin ödeme zamanlamalarına dikkat etmek gerekiyor. Inatçı yaşandığında ceza ve faizlerle karşılaşılıyor. Bu nedenle Dirimsel İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) uygulamalarını aktarma etmek istedik. Hakikat eşhas tarafından 2021 yılında elde edilen ticari rüşvet, tarımsal alacak, ücret, başıboş iz ocakçı, gayrimenkul anamal iradı, menkul sermaye iradı ile özge alacak ve iratlardan periferi yıllık dirimsel vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek. Ticari, zirai ve mesleksel faaliyetinden etraf cins usulde vergilendirilen dirimlik vergisi mükellefleri, 2021 takvim yılına ilişik yıllık dirimlik vergisi beyanlarını elektronik ortamda yapacak. Geliri hoppadak icar, sevap, taşınır anamal iradı yahut diğer algı ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, almanak dirimlik vergisi beyannamelerini GİB elektronik uygulamalarından “Amade Beyan Sistemi” üzerinden algı dairesine gitmeden düzenleyebilecek. Amade Bildirme Sistemi’ne, Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 periyot 24 saat ulaşılabiliyor. GİB, Amade Bildirme Sistemi üzerinden beyannameleri hazırlarken icar, sevap, taşınır sermaye iradı ile değişik kazanç ve iratları elde eden kişilere ilgili bilgileri Merkezi Zat İdaresi Sistemi, tapu, vezneci, PTT, yapım ve sigorta şirketleri, TOKİ, hayatiyet, akarsu, gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kabil kurum ve kuruluşlardan realizasyon ediyor.Geçen sene 1 milyon 442 bin 786 mükellef icar, ücret, taşınır anamal iradı ile özge kazanç ve iratlarını Hazır Bildirme Sistemi üzerinden bildirdi. Bildirme edilen dirimsel 164 bilyon 185 milyon 129 bin 974 lira oldu. Amade Beyan Sistemi ile mükelleflerin rüşvet dairesine her an mükellefiyet kaydı açtırmalarına icap kalmıyor. Mükellefler öz kontrollerini yapıp, hususi durumlarına uygun derogasyon, gider ve indirim kabil eklemeleri veya düzeltmelerini bütün üzerinden gerçekleştirerek beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca, eski yıllara ilişkin kanuncu süresi zarfında verilmeyen beyannameler dahi cümle üzerinden “nedamet talepli” yahut “kanuncu süresinden sonra” seçenekleriyle verilebiliyor. 2021 yılı kazançlarına ilişik 1-31 Mart döneminde verilecek almanak dirimlik vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan dirimsel vergisi, bu sene mart ve temmuz aylarında iki karşılık taksitte ödenecek. Tahakkuk fail dirimlik vergisi GİB’e ait İnteraktif Algı Dairesi ve GİB Mobilize Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, cesaret kartları, banka kartları yahut banka hesaplarından, PTT iş yerlerinden ve tüm rüşvet dairelerinde ödenebiliyor. GİB, 2021’da elde edilen gelirin beyanına ilişkin vergiye gönüllü uyumlarını çoğaltmak, mükellefleri haberdar etmek ve yükümlülüklerini çabucak adına getirmelerini bulmak üzere bilgilendirme çalışmalarını bildirme dönemi süresince yürütecek.Konutlardan elde edilen kira gelirinin süresinde beyan edilmemesi yahut muallel beyanı durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin lira mesken istisnasından yararlanılamıyor. Mükelleflerin almanak dirimsel vergisi beyannamesini kanuni süresinden bilahare vermesi yerinde vergi ziyaı cezası, gecikme faizi kadar cezai müeyyideler söz konusu olacağından, beyannamenin süresinde verilmesi üzerine vacip hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor.​​​​​​​ 2022 yılı gayrimenkul ve yer katışıksızlık vergisinin önce taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek. Yurt vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye yoluyla almanak kendisine tahakkuk ettiriliyor. Konutlara ilişkin çevre arılık vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken hareket yeri ve ayrıksı şekilde makbul binalara ilişik mekân saflık vergisinin ise temas sene gayrimenkul vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. bahis konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.
Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri ortamında ödemeleri, rötar zamlarıyla karşılaşmamaları açısından ehemmiyet taşıyor..
Share: