Deniz Acılı: 2021 yılında 6,1 milyon teklik sigorta prim desteği verildi

Ocak ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bahir Üzüntülü, içtimai yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına vermek ve istihdamı tezyit etmek için 2021 yılında sunulan destekleri aktardı. Sosyal müzaheret alanların aksiyon hayatına tutunmaları için işverenlere sigorta prim desteği veriliyor. Bu destek kapsamında 2021 yılında 3 bin 273 işverenin destekten yararlandığını ve hep 6,1 milyon lira sigorta prim desteği verildi. Içtimai yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları İŞKUR ’a yönlendirerek işgücüne katılımlarını teşvik ettiklerini tamlayan Icra Vekili Üzüntülü, “Toplumsal arkalama-istihdam bağını yükseltmek için desteklerimiz sürüyor. Kaynaklarımızı çalışkan ve akilane aynı şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Özel İşveren Sigortası Prim Desteği de bunlardan birisi.” dedi. Hususi İşveren Sigorta Prim Desteğine ilgili detayları paylaşan Icra Vekili Yanık, şunları söyledi: “2022 yılı amacıyla hür teşebbüs işverenlerimizin ödemekle görevli olduğu sigorta prim tutarı olan mahiye bin 25,82 lirayı Bakanlık kendisine üstleniyoruz. Bakanlığımız minimal ücretin yüzdelik 15.5 ’ine istikbal eden 775,65 lirayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstelik yüzdelik 5 ’ine denk gelen 250,2 lirayı karşılayacak. Içtimai arkalama yararlanıcısının işverenlerce istihdam edilmesi halinde bir sigortalı üzere Bakanlığımızca ödenecek sigorta prim desteği ise yıllık 9 bin 307 lira. Bu doğrultuda içtimai yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak amacıyla 6,1 milyon liralık Hususi İşveren Sigorta Prim Desteği verdik”
Bakan Yanık, işverenlerin Hususi İşveren Sigorta Prim Desteği ’nden yararlanmaları yerinde beherglas sigortalı amacıyla ödemekle işyar olduğu sigorta primini 1 sene süresince karşıladıklarını kaydetti.