Çiftçilere ödenecek zirai destekler

“2021 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Zürriyet Tasarruf Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna bakarak, Ekinci Taşıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Ekincilik Havzaları Istihsal ve Destekleme Modeli kapsamında, ödenecek bindi miktarı galiba oldu. Dekar başına buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale üzere 22 lirası mazot ve 20 lirası basılmış oluşmak üzere hep 42 liralık, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası süt ve 8 lirası tezek doğmak üzere 76 liralık, nohut, arık fasulye, yasmık amacıyla 24 lirası süt ve 8 lirası matbua tutmak için hep 32 lira, kanola, aspir üzere 20 lirası süt ve 8 lirası basılmış başlamak için 28 liralık, patates, soya için 30 lirası motorin ve 8 lirası tezek tevessül etmek için 38 liralık, kontekst günebakan için 29 lirası motorin ve 8 lirası tezek kalkmak üzere 37 teklik, dane mısır üzere 27 lirası motorin ve 8 lirası gübre tevessül etmek amacıyla 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri üzere 19 lirası motorin ve 8 lirası matbu gelmek üzere 27 lira, yaş çay, fındık amacıyla 18 lirası süt ve 8 lirası matbua görünmek üzere 26 lira, zeytin ve gayrı mahsulat üzere 17 lirası süt ve 8 lirası basma görünmek amacıyla 25 liralık bindi verilecek.Toprak analizi desteği adına minimal 50 dekar ve eğin tarım arazilerinde, seçkin 50 dekar araziye büyüklüğünde çözümleme başına yetkili yer çözümleme laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak. Örgensel tarım için kategorilerine bakarak dekar başına 10 ila 100 lira bindi ödemesi yapılacak. Arıcılık Vasıta Sistemi ve Organik Tarım Hikmet Sistemi’ne mukayyet, örgensel statüde kâin kovanlar üzere salt yetiştiriciliği işleyen çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek. İyi tarım uygulamaları desteği birlikte kategorilerine bakarak dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Hasis ev işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 teklik ödenecek. Fındık üreticilerine alan bazlı dirimsel desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 teklik olarak ödenecek. Kalpsiz organik-organomineral basılmış desteği kapsamında dekara 20 teklik sübvansiyon ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 teklik bindi verilecek.Bu kapsamda kilo başına muhit günebakan, ark fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, kuş yemi mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş bindi sağlanacak. Akarsu kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen ayırt ödemesine ilave yüzdelik 50 bindi ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç kuş yemi mısıra terviç ödemesi yapılmayacak. Türkiye Ekincilik Havzaları Üretim ve Terviç Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin kesim dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere süt, matbu, ayırt ödemesi, ancak içi sertifikalı döl kullanım, yemleme bitkileri ve fındık düz bazlı sağlık desteği verilmeyecek. Desteklemelerden, ÇKS’dahi kişi, im, yerey bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer düz, arazilerde desteklemeye temel ürünleri ürettiği Ekincilik ve Orman Bakanlığı toprak ve ilçe müdürlüklerince tayin edilen ve belirlenecek kanuncu müddet süresince destekleme başvurularını işleyen amme çalım ve kuruluşları dış gerçeklik ve tüzel kişiler yararlanacak.Hasat makineleriyle hasadı yapılan yayın ve üretim alanları üzere uzaktan izleme ve ürün tespiti fail sistemlerin kullanılmasına yönelik icraat gerçekleştirilecek. Ağızotu bitkileri üretim desteği, dekar başına kalkmak üzere, korunga için 90 teklik, biricik yıllık ağızotu bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (düzensiz) için 100 teklik, sentetik çayır otlak için 150 teklik, çok almanak yemleme bitkilerinde çepel olanlar üzere 90 teklik, zayıf olanlar amacıyla de 40 liralık olacak. Kayran altı sularının sınırlı seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere ağızotu bitkisi desteğine arttırma yüzde 50 bindi verilecek. Tabii polinasyonu seçmek üzere Bakanlık Sıçandişi Şeş Anahtar Sistemi’ne mukayyet tuhaf altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere sömürge başına 60 teklik ödenecek. Hayvancılık alanında, programlı aşıları bütün, 4 kamer ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı yer fazla 810 bölüm veya sonuç iki buzağılama arası yer fazla 450 aktarılma olan ineklerin doğan buzağıları üzere efsanevi başına 370 liralık bindi sağlanacak.Mahiyet kütüğüne mukayyet buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite bedel ve şartlar doğrultusunda yapılacak. Çağa Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 teklik destek ödenecek. Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ifa birim miktarlarının 20 başa büyüklüğünde tamamı, 21-100 başa kadar yüzdelik 75 ’i, 101-500 sarrafiye üzere yüzde 50 ’si ödenecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van’de doğan buzağılar için arttırma 100 liralık destek ödemesi yapılacak. Dişi mandalar amacıyla 250 teklik, gerçeklik kütüğüne kayıtlı kişmiri mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve üzeri malaklar amacıyla 250 teklik, köken kütüğüne kayıtlı malaklar üzere birlikte ilave 200 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara antrparantez arttırma 250 liralık destek ödenecek.En bir iki 1 sarrafiye, yeryüzü çok 50 kelle düve (manda dahil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı büyüklüğünde sübvansiyon ödemesi yapılacak. Hastalıklardan cavlak pres desteği maya boğalar dışındaki 6 ay cisim yaştaki koca hayvan bilimi dış, mecmu sığırlar amacıyla efsanevi sahiplerine 450 lira ifa gerçekleştirilecek. Açık sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar eksiksiz, 501 ser ve beden üzere yüzdelik 50’sine bedel gelen tutarın ödenmesi aracılığıyla uygulanacak. Ayrıca, Onaylı Benzen Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki daylak pres desteği düzlük tamam sığırlar amacıyla ilave 100 liralık destek verilecek. Vekillik araç sistemlerine mukayyet, mahdut içre doğma ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (camız dahil), mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça soy ve tuhaf bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 mir için (200 baş karışma) hayvan başına zaman ve vahit karşılık üzerinden 250 lirayı geçmeyecek şekilde bindi ödenecek. Bu kararın yayımlandığı tarihten sonraları besiye alınan hayvanlarda, besi başlangıcı ile tahmini uyuşma tarihini Kırmızı Vücut Anahtar Sistemi’ne taşıt ettirilme şartı aranacak.Damızlık kucak-gâvur yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Vekâlet kayıt sistemlerine kayıtlı kart koyun başına 30 lira, bilgili muannit başına 35 liralık, kart ankara keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin kart koyun keçi başına arttırma 2 liralık destek ödemesi yapılacak. Aynı önceki yılın bilgili kucak-inatçı desteğini kayran ve destekleme yılında kart kucak inat sayısını zait işletmelere, tıpkı önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında kurnaz koyun, inat vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artma oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 125 lira bindi ödenecek. Islah programına dahil olan maya koyun ve tutturuk yetiştiricileri birliklerine organ, Küçükbaş Hayat Ağacı ve Dolay Hayat Ağacı Hikmet Sistemi (SOYBİS) ile Vekillik HBS’sine kayıtlı yetiştiricilerin kucak-keçilerine hayvan başına 100 lira, şecere işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 teklik hayvan başına bindi ödemesi yapılacak. Moher ve Yapak Ekincilik Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) tutkun kooperatiflere, Maya Kucak Gâvur Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Pusat Sistemi (TKS) Bilim Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 35 teklik, sermaye tiftiğin kilogramına 30 liralık, sekunder tiftiğin kilogramına 22 lira, kontratlı üretim kapsamında üretilen tiftiğe üstelik arttırma 10 lira ödeme yapılacak.Bakanlık Arıcılık Pusat Sistemi’ne mukayyet, gestalt birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yahut üretici birliklerine unsur üreticilerine de arılı kapçık başına 20, Bakanlıktan istihsal izni almış maya ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 liralık bindi sunulacak. Bu yıl katıksız afetler (coşkunluk ve başat) nedeniyle hasar tayin komisyonları aracılığıyla yapılan tayin sonucunda, kovanları beis gören yetiştiricilere arılı kapçık başına 30 lira, çam balı istihsal alanlarının kötülük görmesi sonucu istihsal kaybı kıpırdak yetiştiricilere iz kaybının telafisi üzere kilogram başına 30 teklik ödeme yapılacak. Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için efsanevi sahiplerine, kocabaş hayvan atıkları amacıyla 1000 liralık, küçükbaş hayvan atıkları amacıyla 150 teklik atılan desteği, efsanevi hastalıkları ile savaş çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira, küçükbaş efsanevi başına ise 1 lira bindi ödemesi yapılacak. Bitkisel üretime arız olan dokuncalı organizmalara alın biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi için biyolojik ve biyoteknik uğraş desteği dekar başına 70 ila 500 lira ortada olacak.10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 liralık, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilogram başına 1 teklik, Dijital Ekincilik Pazarı’nda (DİTAP) kilogram başına 0,25 liralık verilecek. Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler amacıyla yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 600 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 90 teklik, sığır pedigrili korumaya 800 lira, sili korumaya kovan başına 45 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 115 teklik, tashih programındaki kucak, inat ve yavrularına ahali elinde düzeltme seçkin sürüde efsanevi başına 80 lira, aya sürüde 40 teklik, el elinde manda ıslahı (deneyli manda), kele ve sene içre doğuran kart mandaya efsanevi başına 960 liralık, yıl içre doğurmayan iri mandaya hayvan başına 600 liralık, damızlığa ayrılan mandaya (düve/tosun) efsanevi başına 225 lira, damızlık koca materyale (belletici-teke) hayvan başına 225 liralık tutma yapılacak. Yeni dokuncalı organizmaların bulaşmasını engellemek, bulunan olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını geciktirmek için ilgilendiren mevzuata akla yatkın kendisine muktezi karantina tedbirleri kapsamında fındıkta yasaklayıcı süresi olan 4 yıllık nişane bedelinin bir alan amacıyla tıpkısı kereye galiba girmek amacıyla kilogram başına 26,5 lira, taş çekirdekli meyvelerde yasaklayıcı süresi olan 3 yıllık iz bedelinin aynı düz için tıpkı kereye mahsus olmak amacıyla kilo başına 6 teklik bitki karantinası tazminatı tutma ödemesi verilecek.2022 üretim yılı sertifikalı yavru kullanım desteği rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla dekara 24 liralık olacak. Sertifikalı fide/dikme kullanma desteği antep fıstığı, koz, badem, mavi incir ve aronya üzere 400 teklik, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, ayrıksı ürün türleri ve asma (nar ve muz aut) 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere üstelik dekar başına 400 lira olacak. Güçlükle içinde sertifikalı soy sop üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, sıkı içinde satışını gerçekleştiren, Vekillik tarafından izinli tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS’ye mukayyet çiftçilere bu sene ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla özgün/temel ve üstü tohumluklara bile türüne göre kilo başına 0,1-5 lira mikro içi sertifikalı evlat istihsal desteği ödemesi yapılacak. Sertifikalı aşılı dikme başına 0,5 teklik aşısız fidan başına ise 0,25 teklik destek sunulacak. Çiftlik Saymanlık Veri Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 liralık ödenecek.Ödemeler 12 mahiye bakım sunumuna ilişkin olarak bedel iki epizot halinde yapılacak. Bakanlığın ve ekincilik sektörünün gerekseme duyduğu öncelikli konulara ilgili vukuf ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması için Bakanlıkça makul görülen Ar-Ge projelerine destekleme ödemesi yapılacak. Mavera yandan, Kararda Ekincilik Havzaları Üretim ve Sübvansiyon Modeli çerçevesinde desteklenecek iz listeleri dahi yer aldı. söz konusu karar 1 Karı 2021’den kaynatmak için bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek..