Bütçe teklifinde yardımlaşmaya 52.9 milyar teklik ayrıldı

Zaman başlayacak bütçe görüşmelerinde görüşülecek 2022 Yılı Merkezi Dalavere Bütçe Yasa Teklifi’ne göre, yoksullukla savaş ve sosyal yardımlaşma üzere 52 bilyon 900 milyon teklik, istihdam üzere 44 milyar 600 milyon liralık, pusat dışı ekonomiyle savaş üzere 2 bilyon 400 milyon lira, kadının güçlenmesi üzere 943 milyon teklik harcanacak. Teklife bakarak, esas eğitime 105 bilyon 800 milyon liralık, ortaöğretime 55 milyar lira, yükseköğretime 65 milyar 500 milyon liralık, engellilerin sosyal hayata katılımı ve hususi eğitime 26 bilyon 600 milyon liralık, diyanet hizmetleri ve hoşgörülü din eğitimine 13 bilyon 800 milyon teklik ivaz sağlanacak. Reisicumhur Yardımcısı Fuat Oktay, bugün TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’nin sunumunu yapacak.