Bursluluk sınavı (İOKBS) son ekranı 2021: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve Milli Terbiye Bakanlığı (MEB) yoluyla planlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5 Eylül Münasebet günü gerçekleştirilmişti. Maddi durumu daraç olan liyakatli öğrencilerin katılma sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından gözler İOKBS Bursluluk sınav serencam tarihine çevrilmişti. 5, 6, 7, 8, tedarik sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen 2021 bursluluk sınavı sonuçlarında muhtemel tarihe gelindi. 2021 MEB takvimine bakarak, bahis konusu imtihan sonuçları yapılan değerlendirmelerin peşi sıra meb.gov.tr’de mektepli T.C etiket numarası ile sorgulamaya açılacak. Evet İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, hangi antlaşma açıklanacak?İşte 2021 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı… Bursluluk sınavı sonuçlarının 28 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacağı duyurulmuştu. Binlerce öğrenci sabahleyin saatlerinden itibaren sonuçlar üzere araştırmalarını sürdürürken Milli Yetişek Bakanlığı ayrımsız sonuç zaman açıklamasında bulundu. MEB’den yapılan açıklamaya bakarak, ilköğretim 5, 6, 7, 8.sınıflara yönelik İlköğretim ve Lise Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://www.meb.gov.tr genel ağ sitesinden online namına yayınlandı. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Serencam Belgesi’ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan bilahare öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.
Öğrenci bursları, Millî Yetişek Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Toplumsal Yardımlar ve Ekol Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula taşıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak meccanen yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 basit İlköğretim ve Ortaöğretimde Leyli Meccani veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen ”Müft yatılı öğrencilere antrparantez burs verilmez.” hükmü layıkıyla bursluluktan yararlanamaz.Sorulara, karşılık anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren genişlik geç 5 (beş) takvim haset içerisinde ÖDSGM resmî genel ağ sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan sınav itiraz bölümünden elektronik kendisine yahut yazılmış yerine ÖDSGM ’ye yapılabilecektir. b. Elektronik ortamda yahut yazılmış olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Umum Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı yoluyla 20 TL (KDV hapishane) imtihan itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir. Bağlanmış yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile gelişigüzel banka dekontu/ATM iş fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. c. 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanunu ’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve yanıt anahtarlarının https://www.meb.gov.tr genel ağ adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açılış süresini durdurmamaktadır.2577 mahdut İdari Yargılama Usulü Kanunu ’nun 20/B maddesi göre, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günce ülkü açım süresini durdurmamaktadır. d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. e. İtirazların cevaplanmasındaki süre amacıyla ÖDSGM ’ye mevrut evrak pusat tarihi dikkate alınacaktır. f. Süresi geçtikten sonradan yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM iş fişi eklenmemiş, imza ve adresleri sıfır dilekçeler dikkate alınmayacaktır..
Share: