Biyoteknoloji faaliyeti yürüten etap sayısı 499 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Biyoteknoloji İstatistikleri ’ni yayınladı. Buna göre Türkiye’de 2020 yılında 499 etap, biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Biyoteknoloji faaliyeti örümcek girişimler etkin sayısı heybet gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında 369 girişimin 1-9 çalışanı, 67 girişimin 10-49 çalışanı, 37 girişimin 50-249 çalışanı ve 26 girişimin 250 ve daha fazla çalışanı olduğu görüldü. Biyoteknoloji faaliyeti tay tay arabası girişimlerin 2020 yılında gerçekleştirdiği Araştırı-Ihya (Ar-Ge) harcamaları 417 milyon 560 bin 618 liralık oldu. Bu gider, 2019 yılında 324 milyon 462 bin 31 teklik adına gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının finansal ve finansal olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2019 yılında yüzdelik 1,10 iken 2020 yılında bu mehabet yüzdelik 1,17 oldu. Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2020 yılında 2 bin 753 yaşama çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların yüzde 47,7’si erkek, yüzde 52,3’ü eş çalışanlardan oluştu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 16,2’si doktora, yüzdelik 22,2’si faziletkâr lisans, yüzdelik 36,4’ü lisans, yüzdelik 7,3’ü yüksekokul ve yüzdelik 17,9’u lise ve altı yetişek düzeyine sahipti. Tam ant âdem değeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde etkin sayısı ise 2020 yılında 2 bin 228 oldu. Biyoteknoloji faaliyeti örümcek 499 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki sunma yetişkin bariyer yüzdelik 60,9 ile “sermayeye ulaşım” iken bunu yüzde 49,7 ile “kalifiye adam kaynaklarına erişim” ve yüzdelik 34,3 ile “kanuncu düzenleme gereksinimleri” izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki sunma iri bariyer ise yüzdelik 57,5 ile “uluslararası piyasalara erişim” olup bunu yüzde 53,9 ile “kanuncu aranjman gereksinimleri” ve yüzdelik 53,5 ile “sermayeye muvasala” izledi.
Share: