Bilgelik insanları, yarısı erkek yarısı dişi bire bir temiz keşfetti

Cornell Üniversitesinde vazifeli entomolojist Bekâr Krichilsky ve ekibi, Panama’daki Barro Colorado Adası’nda nısıf eş yarı calip tıpkısı arıya rastladı. Araştırmacılar, ormanlık alanda keşfedilen arının sol yanının fizyolojik açıdan erkek olduğunu ve sol yanı sıra çerden çöpten tıpkısı çene kemiği, mufassal duyarga, vurgun ve alıngan ense bukanak bulunduğunu belirtti. Hayvanın fiziki açıdan cerrar olan esen yanı sıra ise daha güdük duyarga, belirgin tıpkı para cüzdanı kemiği, sıklet ve tüylü arka bacağın dikkati çektiği rapor edildi. Ölçülü ve Cenup Amerika ’da çok yoğun tanıdık Megalopta amoena türü bal arılarının tıpkısı üyesi olduğu belirtililen nısıf ayvaz nısıf çekici katışıksız, araştırmacıları oldukça şaşırttı. Veri insanları, şimdiye kadar bu tür canlılar tespit etse de sayıları az çok birkaç ve bozukluk bu şekilde olduklarına dair birlikte açık ayrımsız sav yok. Araştırmacılar, keşfedilen halis türünün bambaşka bire bir çift cinsiyetli üyesini 1999 yılında keşfetmişti.
Share: