BES’teki deneyim 18 yılda 200 bilyon liraya dayandı

Dünyada olduğu kabilinden Türkiye’de da içtimai düzenlilik sistemini mütemmim adına kurulan Ferdî Tekaütlük Sistemi’nde (BES), katılımcıların fon tutarı ile oran katkısı kaynak tutarının hep büyüklüğü olan 181 milyar 359 milyon 700 bin teklik ile resen katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 14 milyar 832 milyon 800 bin liralık dikkate alındığında, sistemin hep büyüklüğü 18 yılda 196 milyar 192 milyon 500 bin liraya ulaştı. Az ortamında detaylı vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla devlet ekonomisine ulama sağlayıcı BES, Türkiye’üstelik 27 Ekim 2003’te başlayarak 18. yılını doldurdu. Emeklilik Denetleme Merkezi (EGM), BES’e ilişik istatistiksel verileri spontane katılımın getirilmesinin arkası sıra “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı antet altında yayınlıyor. EGM verilerine bakarak, 15 Ilk Teşrin bakımından sistemdeki murahhas sayısı 6 milyon 995 bin 897 oldu. 15 Ilk Teşrin itibarıyla BES’ten zahmetli olan sevimli sayısının bile 162 bin 10’a ulaştığı bildirildi. BES murahhas fon tutarının 132 bilyon 24 milyon 800 bin lirası faizli fonlarda, 27 milyar 71 milyon 700 bin lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, ululuk katkısı görüntü tutarının 20 bilyon 6 milyon 800bin lirası faizli, 2 bilyon 256 milyon 400 bin lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor. OKS’deki 6 milyon 123 bin 781 çalışanın biriktirdiği 14 milyar 147 milyon 900 bin teklik kaynak tutarının ise 5 milyar 441 milyon 800 bin lirası faizli fonlarda, 8 milyar 706 milyon lirası faizsiz fonlarda meydan alıyor. Böylece BES ve OKS katılımcı fonlarının 137 bilyon 466 milyon 600 bin lirası faizli, 35 bilyon 777 milyon 700 bin lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor. 2020 sonunda BES’teki murahhas sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların fon tutarı de 137 milyar 93 milyon 900 bin liralık olarak kaydedilmişti. Çap katkısı fon tutarı 21 milyar 253 milyon 500 bin lira, emekli olanların sayısı dahi 137 bin 676 namına gerçekleşmişti. bahis konusu dönemde OKS’ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği görüntü tutarı 11 bilyon 304 milyon 100 bin liralık, ihtişam katkısı ise 483 milyon 300 bin lira olmuştu. Böylelikle 2020 sonundan 15 Teşrinievvel’e kadar sabık sürede, katılımcı kaynak tutarı 22 milyar 2 milyon 600 bin liralık artım gösterirken, söz konusu dönemde ihtişam katkısı fon tutarı 1 bilyon 9 milyon 500 bin liralık arttı. Mavera yandan, BES ve OKS katılımcılarının hep sayısı 13 milyon 119 bin 678’yi buldu.