BES bakir reformlarla alay malay elan avantajlı oluyor

4632 mahdut Ferdî Tekaütlük Artırım ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikler TBMM ’bile kabul edildi. Yapılan tadilat BES’in artık elan avantajlı ve elastik ağıl geldiğini belirtti. Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Aranjman ve Fal Kurumu’nca (SEDDK), Yasa’de yapılan değişikliklerle, hem katılımcıların Ferdî Tekaütlük Sistemi’nde (BES) devamlılığını sağlayacak hem üstelik sisteme yıpranmamış girişleri teşvik edecek koca yeniliklerin getirildiği bildirildi. SEDDK’den yapılan açıklamaya göre, 2003 yılında uygulanmaya başlanan ve 2013 yılında getirilen çap katkısı uygulaması ile birlikte cazibesi küsurat BES, 2021 yılı böylelikle, 13,3 milyon katılımcıya ve yaklaşık 250 bilyon kaynak büyüklüğüne ulaştı. Unvanında “iştirak” ibaresi geçen faizsiz fonların üstelik yeğleme edilebildiği sistemde, bu asıl fonların oranı de yüzdelik 23 ’e ulaşıldı. Bu kapsamda BES, Türkiye’de tabana yayılan mehabetli ayrımsız tasarruf aracı ve kamu tekaütlük sisteminin tamamlayıcısı olmaya bitmeme ediyor. Mehabet katkısı oranının yüzde 30 ’a yükseltilmesi BES ’e girişin heveslendirme edilmesine yönelik ise 3 yetişkin yenilik geliyor.Katılımcıların tıpkı takvim yılı süresince brüt minimum sevap tutarının almanak toplamına kadar yaptığı ödemeler cesamet katkısı alabiliyor. 2022 yılı üzere brüt minimal ücret tutarının almanak toplamı 60 bin 48 liralık olduğu için bu tutarı aşan ödemeler celal katkısı alamıyordu. Getirilen yıpranmamış aranjman ile gelişigüzel, çıktı bu katılımcılar ödeyecekleri ulama paylarının almanak brüt minimal ücreti aşan kısmı amacıyla birlikte strateji fail yıllarda çap katkısı alabilecek. Bu sayede, katılımcıların cesamet katkısından faydalanmak amacıyla birikimlerini yıllara bölüp erteleyerek yatırmasına gerek kalmıyor ve sisteme dolgun ödeme yapmanın cazibesi artırılıyor. Eskimemiş Kanun değişikliği ile getirilen yetişkin yeniliklerden bire bir gayr ise Resen Iştirak Sistemi ’ne (OKS) katılmak istemesine rağmen giremeyen çalışanları ilgilendiriyor. Bozuk mevzuata göre, 45 yaşını aşan ve OKS ’ye karışma sıfır çalışanlar kişi rızalarıyla bile sisteme giremiyordu. Çalışanlardan gelen kısık temenni ile bu hacir kaldırılarak, 45 yaşını aşan çalışanların birlikte talep etmeleri halinde, OKS ’ye katılmalarına imkan tanınıyor.Kısmen ödeme kabul etme imkanı ile murahhas akça ihtiyacını sistemden çıkmadan karşılayabilecek Katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak 2 majör yenilik da bölümsel ifa alma ve temlik imkanlarının getirilmesi oldu. Katılımcıların yetişek, dünyaevi, bölük alımı üzere hayatın koca aşamalarında oluşan akça ihtiyaçları nedeniyle sistemden mecburen çıkış yaptıkları ve tasarruflarını bu ihtiyaçlarını bastırmak doğrultusunda kullandıkları gözlemlendi. Uygulama detayları SEDDK yoluyla belirlenecek olan bakir düzenlemeye bakarak, katılımcılar akçe ihtiyacını bloke etmek amacıyla sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzdelik 50 ’bağır kadar olan tutarı çekebilme imkanına eş olacak. Bu sayede, katılımcıların sistemden mecburen erken çıkarak kıygınlık yaşamalarını önleyecek tıpkısı aplikasyon devreye sokulmuş olacak. Bu katılımcılara, ayrıca belli şerait dahilinde, alacakları birikimin yüzdelik 25 ’ine kadar hesabındaki ululuk katkısı üstelik verilebilecek.BES birikimlerinin temlik edilebilmesi imkanı katılımcıların, müstacel nakit ihtiyaçları üzere BES sözleşmelerini ağız ağıza sonlandırması ve bilcümle haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine müteveccih olarak getirilen benzeri değişik cesim aplikasyon ise BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat kendisine gösterilebilmesine imkan tanınması oluyor. Bu uygulama ile SEDDK eliyle detayları belirlenecek standart süreçler ve bankalar ile emeklilik şirketleri beyninde kurulacak entegrasyon sayesinde, avantajlı koşullarla ve aceleci bir şekilde BES sözleşmelerinden ayrılmaksızın kişilerin akla yatkın koşullarla finansmana erişebilmesine imkan sağlanmış olacak. Kısmen ifa ahiz imkanı ile BES sözleşmelerine ilişik temlik imkanı getiren uygulamaların, detayları ve aplikasyon şekli gelişmemiş sürede SEDDK marifetiyle madun düzenlemelerle belirlenecek. Başka talih uygulamalarına kıyasla haddinden fazla elan avantajlı ve streç benzeri emeklilik sistemi olan BES, bire bir zamanda vatandaşlara emekliliğin beraberinde hayatlarının herhangi bir dönemindeki deneyim ihtiyaçlarını karşılayacak ayrımsız tasarruf havuzuna dönüşüyor..
Share: