BDDK, bankaların karışık alacaklarında devreye girecek

Bankalar, düğümlü alacakların çözümlenmesine yönelik cazibe hazırlayacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ve bankaların güven işlemlerine ait yönetmelikte ayrım yapan yönetmeliğe göre, bankalarca hazırlanacak karışık algı stratejisinin üç almanak bir zaman dilimini öngörmesi gerekiyor. Bankalarca sorunlu algı stratejisinde düz düzlük hedeflere ulaşmaya yönelik seçkin yıl bire bir salt kıymetlendirme yapılarak, sonuçları yönetim kuruluna bildirilecek. Bu kapsamda, ilk defa hazırlanacak karışık matlup stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık’a büyüklüğünde Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurulu’na (BDDK) gönderilecek. BDDK, gerekseme duyulması halinde bu süreyi 6 ayak tabanı büyüklüğünde uzatabilecek. Brüt kapalı takanak tutarının sektörün mecmu brüt kapalı algı tutarına oranı binde 5 veya üzerinde olan bankalarca, düğümlü alacakların yönetimi ve makul bir süre süresince azaltılması için sorunlu takanak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacak. söz konusu oranın hesaplanmasında benzeri geçmiş yıl sonu verisi kullanılacak. Bu devlet binde 5’in altında olsa üstelik, belirli benzeri coğrafi bölgede, mukannen bire bir sektöre evet bile ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bire bir portföyün bankaların kısık alacakları süresince büyük aynı payının olması yerinde, BDDK bu bankalardan sorunlu takanak stratejisi oluşturmasını ve analiz birimlerinin kurulmasını isteyebilecek. Yapılacak denetimler ve değerlendirmeler sonucu bankaların budaklı alacaklarında evet de alacaklardan etraf edinilen varlıklarında erdemli evet dahi mütezayit düzeyde artım, hızlı cesaret büyümesi yahut düşük eşit ayırma oranları kadar kredi riskinde artışa bel eden durumların belirleme edilmesi halinde, BDDK bu bankalardan birlikte sorunlu takanak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek. Idare kurulları; karışık alacakların çözümlenmesine ilgili politikaları tekvin, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve zaruri tedbirleri almakla memur tutuldu.
Share: