Bankalar 3. çeyrekte fonlama koşullarında relaks bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Altını Gestalt Bankası (TCMB) bankaların 2021 yılının 2. çeyreğine ait değerlendirmeleri ile 3. çeyreğine ilişik beklentilerini içeren “Vezneci Kredileri Meyil Anketi” yayınlandı. Ankete göre, 2. çeyrekte bankalar, genel kendisine işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları temelde tıpkısı bıraktı. Zir kırılımlar incelendiğinde, epey ve ılımlı ölçekli işletmelere sunulan tafsilatlı vadeli ve ecnebi mülk cinsinden açılan kredilerde sıkılaşma olduğu gözlendi. Ferdî krediler üzere dahi standartların eksiksiz yüreklilik türlerinde tıpkısı kaldığı görüldü. Bu yılın 3. çeyreği için bankaların beklentisi, umumi olarak işletme kredilerine muteber standartların temelde tıpkı bırakılacağı yönünde oluştu. Ferdî kredilerde ise yekpare cesaret türlerinde standartların temelde ayrımsız kalması öngörülüyor. Anket sonuçları, kredi talebi açısından incelendiğinde, 2021’in 2. çeyreğinde umum işletme emniyet türleri amacıyla talepte artım olduğu gözlendi. Bireysel cesaret türlerinde konut ve diğer ferdî yüreklilik taleplerinde tıpkısı önceki dönemin bilakis talepte artma olduğu, vasıta kredilerinde ise talebin temelde bire bir kaldığı görüldü. Bu yılın 3. çeyreğinde, ecnebi dünyalık cinsinden açılan krediler hariç eksiksiz pres cesaret türlerinde talebin artması bekleniyor. Bireysel kredilere ait beklentiler ise hane ve değişik bireysel cesaret türlerinde talebin artmaya bitmeme edeceği, araç kredilerinde ise talebin temelde ayrımsız kalacağı yönünde oluştu. Bankaların kaynak ölçü imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın 2. çeyreğinde daraç içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya, mahdut dışı fonlama koşullarının ise az da olsa gevşemeye devam ettiği görüldü. Bu kapsamda 2021’in 3. çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarında relaks olması bekleniyor.
Share: