Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumu (BDDK) vasıtasıyla, ekim ayına ilişik “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Esas Göstergeleri” raporu yayınlandı. BDDK verilerine bakarak, Türk bankacılık sektörünün toplam faal büyüklüğü teşrinievvel itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzdelik 20,8 artarak 7 trilyon 374,4 bilyon liraya yükseldi. Sektörün hareketli toplamı ise 2020 sonuna göre 1 trilyon 267 bilyon 994 milyon liralık çoğalma kaydetti. Bu dönemde sektörün en nazik canlı kalemi olan krediler 4 trilyon 181 milyar 923 milyon lira, söylenegelmiş değerler 1 trilyon 242 bilyon 945 milyon teklik oldu. Güzeşte yılın sonuna bakarak sektörün mecmu aktifi yüzdelik 20,8, krediler toplamı yüzdelik 16,9 ve söylenegelmiş değerler toplamı ise yüzdelik 21,5 yükseldi. Ekimde kredilerin takibe transformasyon oranı de yüzde 3,50 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde, arz büyük görüntü kaynağı yerinde olan mevduat, ilk teşrin ayında 2020 sonuna göre yüzdelik 25,6 artarak 4 trilyon 340 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Bire Bir dönemde temiz gerçeklik toplamı yüzdelik 10,9 artışla 664 bilyon 932 milyon liraya daha çok. Sektörün teşrinievvel sonu bakımından dönüş kemiksiz ocak 66 milyar 87 milyon teklik, anamal yeterliliği standart oranı yüzdelik 17,31 seviyesinde gerçekleşti.
Share: