Bankacılık sektörü güven hacmi 3 trilyon 934 bilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu (BDDK) yoluyla yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün itimat hacmi 10 Eylül haftası itibarıyla 33 milyar 422 milyon liralık arttı. bahis konusu dönemde mecmu cesaret hacmi 3 trilyon 900 bilyon 561 milyon liradan 3 trilyon 933 bilyon 984 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki bankalararası karışma bütün yatırım, 10 Ilkgüz haftası bakımından 50 bilyon 599 milyon lira artma kaydetti. bahis konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü hep mevduatı, 3 trilyon 973 bilyon 818 milyon lira oldu. Mütemmim kredileri tutarı, 10 Ilkgüz ile biten haftada esbak haftaya göre 3 milyar 912 milyon liralık artarak 730 milyar 300 milyon liraya yükseldi. bahis konusu kredilerin 281 milyar 415 milyon lirası konut, 14 milyar 454 milyon lirası anahtar ve 434 bilyon 431 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 425 milyon liralık terfian 601 bilyon 605 milyon liraya çıktı. BDDK haftalık verilerine bakarak, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ilkgüz haftası itibarıyla 153 milyon liralık artarak 149 bilyon 813 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 116 bilyon 345 milyon lirasına özel fiyat ayrıldı. Ayrımsız dönemde bankacılık sisteminin kanuncu günahsız kaynakları 4 milyon liralık artarak 813 milyar 77 milyon liralık oldu.