Balık sürüsü gibi senkronize akım eden robotlar: Blueswarm

Bileşimli zeka destekli robotik teknolojiler, son zamanlarda oldukça yoğun karşımıza çıkmaya başladı. Harvard Üniversitesi ’nden araştırma ekibi ise oldukça farklı aynı bütün ile karşımıza imdi. Araştırmacılar, balık sürülerinden ilham alarak dış kontrol olmadan senkronize akıntı edebilen ayrımsız balık robot sürüsü geliştirdi. Senkronize hareket fail balıklar kayıt bulmalarını, kafile etmelerini ve yırtıcılardan kaçmalarını sağlayıcı ağdalanmış ve birbiriyle düzenli ahval sergiliyor. İşte geliştirilen robotlar üstelik bu davranışları taklit edebiliyor. Balık sürüsü kabilinden senkronize akım fail robotlar – Araştırman Florian Berlinger, insanların erişemediği veya onlara tehlike yaratabilecek alanlarda robotlara başvurulduğunu, özlük kendini dalavere eden özerk seviyesi faziletkâr robot sürüsünün kâr sağlayabileceğini söylüyor. Berlinger, geliştirdikleri Blueswarm ünlü robot sürüsünün, GPS veya internet erişiminin mümkün olmadığı su altı noktalarında yararlı olabileceğini düşünüyor.
Araştırı ekibi, robotların deniz gibi 3 boyutlu ortamlarda kullanımlarından doğabilecek zorlukları aşabilmek için gökçe LED ışıklarla görüşe dair koordinasyon sistemi geliştirdi. Bluebot adındaki her bir akarsu altı robotuna iki kamera ve üç LED çırağ yerleştirdi. Üzerindeki kameralar sebebiyle etrafındaki robotların LED ışıklarını algılayan Bluebot ’lar, hususi bire bir harezmi yolu yardımıyla mesafelerini, yönlerini ve nereye gideceklerini tespit edebiliyor.