Ar-Ge harcaması 2020 yılında 55 milyar liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi tıpkısı kez henüz ortaya koydu. Karışık ensiz içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında, tıpkı geçmiş yıla göre 9 bilyon 3 milyon liralık artarak 54 bilyon 957 milyon liraya yükseldi. Ar-Ge harcamasının katışık sıkı içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde1,09 oldu Karışık elverişsiz içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında yüzdelik 1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde1,09’a yükseldi. Ar-Ge harcamalarında mali ve finansal sıfır şirketler yüzdelik 64,8 ile sunma iri paya cemaat olurken, bunu yüzde 28,4 ile yükseköğretim izlem etti. Yarar amacı olmayan kuruluşlar eliyle yapılan Ar-Ge harcamalarının dahi karışma olduğu umumi heybet Ar-Ge harcamalarının bütün Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,8 ile sunma balaban harcama kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında yüzde 57,2’si mali ve finansal olmayan şirketler tarafından akçalanmış edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 28,4’ünü, yükseköğretim yüzdelik 12,3’ünü, yurt dışı kaynaklar yüzde 2 ’sini ve sınırlı içi ayrıksı kaynaklar yüzde 0,1’ini akçalanmış etti. Eksiksiz ant adam değeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 birey Ar-Ge personeli kendisine çalıştı. Sektörler fiktif ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında yüzde 65,3’ü finansal ve finansal olmayan şirketlerde, yüzde 29,9’u yükseköğretimde ve yüzde 4,7’si kar amacı sıfır kuruluşların birlikte gönül edildiği umumi devlet sektöründe saha aldı. TZE cinsinden avrat Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655 emanet ile bütün Ar-Ge personel sayısının yüzdelik 31,9’unu oluşturdu. Sektörler fiktif ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali sıfır şirketlerde yüzdelik 26, fayda amacı sıfır kuruluşların bile yürek edildiği genel devlette yüzdelik 30,1, yükseköğretimde ise yüzdelik 45,1 oldu. Ar-Ge personeli öğrenim durumuna bakarak incelendiğinde, Ar-Ge personelinin yüzdelik 33,1’inin lisans terbiye düzeyine cemaat olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 32,1 ile doktora yahut eş değeri, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzdelik 5,1 ile patika yüksekokulu ve yüzde 5,1 ile ortaöğretim ve şeş kategorileri izleme etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin yetişek durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; yüzdelik 45,7 ile lisans, yüzde 21,4 ile faziletkâr lisans, yüzdelik 19 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 7,2 ile çığır yüksekokulu ve yüzdelik 6,8 ile ortaöğretim ve şeş yetişek düzeyi şeklinde oldu. İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüteç girişimler uygulayım bilimi düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon lira Ar-Ge harcamasının yüzde 44,7’sinin erdemli uygulayım bilimi faaliyetinde yer kayran girişimler vasıtasıyla gerçekleştirildiği görüldü. Bu izzet 2015 yılında yüzdelik 35,3 idi. İmalat sanayindeki hep Ar-Ge harcamasının yüzde 40,4’ü mutedil yüksek uygulayım bilimi faaliyetindeki girişimler, yüzdelik 9,2’si mutedil düşük uygulayım bilimi faaliyetindeki girişimler ve yüzde 5,7’si bağan uygulayım bilimi faaliyetindeki girişimler marifetiyle yapıldı.