AÖL sınav sonuçları hangi zaman açıklanacak? Gözler 2021 bariz lise 1. aktarılma imtihan sonuçlarında!

Milli Eğitim Bakanlığı eliyle düzenlenen Açıkça Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 terbiye tedris yılı 1. ahit sınavları, 4-10 Fasıla 2021 tarihleri beyninde online yerine tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının arkası sıra söz konusu sınavlara katılım sağlayıcı adaylar gözlerini AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bilindiği için sınavlarda seçme dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 istifham soruldu ve temas akıllıca cevabın nokta değeri ise 5 kendisine belirtildi. Öte yandan falsolu cevapların akla yatkın cevapları etkilemeyeceği da biliniyor. Peki AÖL imtihan sonuçları hangi ant açıklanacak? İşte 2021 Örtüsüz Lise (AÖL) 1. gün sınav sonuçları zaman açıklanır mı? İşte akıbet gelişmeler! AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı sıra henüz muhtemelen olmadı. Yapılan mukayyet açıklamada, sınavların 4 Ara 2021 tarihi saat 09:30’dan – 10 Mesafe 2021 tarihi saat 23:59’a kadar online (çevrim içi) yerine yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri temel alındığında, AÖL sonuçlarının biraz hafta süresince erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar https://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden mektepli T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.çağ imtihan sonuçlarında! #1″/> 1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı değme dersten çoktan seçmeli 4 (dört) alternatifli 20 istifham sorulacak, rastgele akıllıcasına cevabın benek değeri 5 (beş) olacaktır. Kusurlu cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 2. Istimara gelişigüzel ibret üzere ayrı doğmak amacıyla 100 (beniz) umum puan üzerinden yapılacak olup makul cevaplar dikkate alınacak ve gelişigüzel istifham karşılık nokta ağırlığına eş olacaktır. Sükse puanı hesaplamasında; Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır. 3. Imtihan sonuçlarında öğrencilerin makul-kusurlu yanıt sayısına ait vukuf açıklanmayacaktır. 4. Yanıt anahtarında hata olması ve bu hususun Tarz Sınav Yerleşmiş kararı ile belirlenmesi hâlinde istifham/sorular tahrip edilmeyecek, istifham/soruların akıllıca seçenekleri dikkate alınmak aracılığıyla değerlendirmeye bu soru/sorular hapishane edilecektir. 5. Değerlendirme sırasında hatalı istifham/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak muteber soruların benek değerinin baştan saptanması kanalıyla istimara yapılacaktır. 1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişik itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilgilendiren itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgelik Yönetim Sisteminden car edilmesinden itibaren 5 (ilkokul) takvim günü ortamında; T.C.kimlik numarası ile KDV yürek 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Istida ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) methal tarihi dikkate alınacaktır. 3. Imtihan soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar ÖDSGM aracılığıyla, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilgili itiraz başvuruları BİGM eliyle sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir. 4. Başvurusu/sınavı geçersiz aziz evet da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sınırlanmış İdari Yargı Usulü Kanununun 20/B maddesi layıkıyla imtihan uygulamasına, sorulara/yanıt anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük sav açım süresini durdurmayacaktır..
Share: