AÖL mülhak sınav tarihleri 2021: AÖL katma sınav hangi zaman, kimler girebilir?

2021 yılında MEB’e kapalı Engelsiz Öğretim Lisesi’nde eğitim kayran öğrenciler, AÖL melfuf sınavlarının hangi ahit başlayacağını nikbet ediyor. Bu kapsamda 2021 AÖL ilişik sınavları hangi zaman başlıyor? sorusuna karşılık aranırken Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB) eliyle gerçekleştirilecek olan Bariz Ortaöğretim melfuf sınav tarihleri açıklandı. Olur AÖL ekleme imtihan ne ahit, kimler girebilir? İşte 2021 Kategorik Ortaöğretim (AÖL) munzam sınav tarihleri Vazıh Tedrisat Lisesi (AÖL) 2020 – 2021 terbiye öğretim yılı eklenmiş sınavına ilişik araç restorasyon işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri ortada yapıldı.  Mülhak imtihan ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri ortada online (devre içi) yerine yapılacak. Eklenmiş sınava tamlanan tarihler ortada vasıta yenileyen kamu öğrenciler katılabilecek. 1) Münhal Talim Lisesi 2020-5 katma imtihan araç restorasyon 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü emek bitiminde sona erecektir.3) Cezaevinde mevcut öğrencilerin ilkgüz ayında karşı karşıya yapılacak olan 2020-2. dönem imtihan bilgileri Istimara Kıymetlendirme ve Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının geçmiş haftasında doğrulama edileceğinden kontekst öğrencilerin hususi format bilgilerinin mapus terbiye sorumluları tarafından müdrike yerine aktüel tutulması ehemmiyet arzetmektedir. 4) Hususi durumu “mevkuf yahut hükümlü” olan öğrencilerin 2020/5 munzam imtihan dönemi için pusat yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 eklenmiş sınav dönemi kayıt restorasyon süresi içerisinde cezaevinden hariç çıkan öğrencilerin Ahali Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ilişik sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ilişik sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa El Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze sarih lise e-el adresinden ulaşarak 2020-5 katma imtihan amacıyla kaydını yeniletmesi gerekmektedir. 5) Belirtik Talim Lisesi Bilgi Dalavere Sisteminde “Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ” olan öğrencilerimizin taşıt yenileme ücreti yatırmaları sistem eliyle engellenmiştir.El Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini sarih ortaöğretim e-öğün adresine gönderecektir. Ayan Öğretim Lisesi Müdürlüğü vasıtasıyla talepler incelenerek, talebi akıllıca görülen öğrencilerin tetkik durumları kaldırılacaktır. İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler araç restorasyon ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir. HAD: Örtüsüz Öğretim Lisesi Müdürlüğü eliyle incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye gerekseme duyulması halinde istenen vesaik Ahali Eğitimi Merkezi Müdürlüğü marifetiyle öğrenciye bildirecektir. İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi eliyle Bulutsuz Tedrisat Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. 6) Degaje Talim Lisesinde mukayyet olup, sevap muafiyeti sisteme işli olan; -Martir kayırıcı, çocuk, anne, ata veya kardeşi, -Gazi/gazi adam, çocuk, ana veya babası, -İstiklal madalya sahibi/izzetinefis aylığı alanlar, – Esenlik kurulu raporu ile %40 ve cisim mânialı olanlar, -5395 basit bala himaye kanunu kapsamında olanlar, -6284 basit familya himaye ve kadına alın şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar, -Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar, -Islah evinde kalanlar, -İl/İlçe hususi eğitim bilimi hizmetleri kurul kararı ile Kategorik Tedris Lisesine yönlendirilen öğrenciler, -Denetimli azadelik kapsamında olanlar; 2020/5 katma sınav anahtar restorasyon işlemlerini; zar edilen vasıta yenileme tarihleri beyninde, faaliyet saatleri ortamında araç restorasyon işleminin yapılmasına ilişkin istek dilekçelerini kendileri bizzat Ahali Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.iletişim araçları aracılığı ile Ahali Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen başvurma etmelerine lüzumlu kalmaksızın Umum Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla, istida gönderdikleri değme ahit için, pusat yenileme işlemleri yapılacaktır. 2020/5 munzam sınav vasıta yeniletmek amacıyla mümasil, belgeç vb. medya ile müracaat eden öğrencilerimizin pusat restorasyon işlemlerini izlem etmeleri, araç restorasyon işlemleri yapılmamış ise Ahali Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Sevap muafiyeti olan öğrencilerimizin muteber belgelerinin bire bir örneğinin Ahali Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir. Berrak Talim Lisesi ilk araç ve pusat restorasyon, ibret seçme ve imtihan merkezi güncelleme, imtihan giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Celi Tedrisat Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının arkası sıra sonuç bilgileri “https://aolweb.aol.meb.gov.tr” sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. etiket numarası ve elan geçmiş AÖL Müdürlüğü eliyle sunulan AÖL mektepli şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı yerine öğrenci adreslerine gönderilmemektedir..
Share: